Bezpłatna komunikacja miejska dla rodzin korzystających z programu 2+3

Od 13 stycznia rodziny wielodzietne korzystające z programu „Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej” będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej na wszystkich typach linii: –        dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych w wieku od 4 do 24 lat (przed zaproponowaną zmianą dzieci i młodzież miały uprawnienie do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w soboty, niedziele i święta), –        rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z rodzin wielodzietnych, które przystąpiły do programu w soboty, niedziele i święta. We Wrocławiu z programu korzysta około 4500 rodzin.  Wprowadzana zmiana ma na celu zmniejszenie obciążenia budżetu rodzin, zwłaszcza tych ze słabą kondycją materialną (ok. 22% wrocławskich rodzin wielodzietnych wymaga wsparcia pomocy społecznej). Przyznanie ww. prawa przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania dzieci, zwłaszcza tych w wieku szkolnym, które dojeżdżają do placówek oświatowych, niejednokrotnie znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania. Wprowadzenie ww. praw będzie również wpływało na efektywniejsze korzystanie z form pomocy, oferowanych przez gminę w ramach Programu „2+3 i jeszcze więcej”, a tym samym na zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Działania te wpisują się w ogólnopolską polityką wspierania rodzin wielodzietnych, poprzez nadawanie im uprawnień, mających wpływ na ich sytuację ekonomiczną, oraz promowania modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku.

1 thought on “Bezpłatna komunikacja miejska dla rodzin korzystających z programu 2+3”

  1. Z tego wynika, że rodzice mogą tylko w weekendy i święta jeździć z młodszymi dziećmi za darmo. A codziennie odwożąc je do szkoły muszą kupować bilety. Ot sprytne, bo przecież mają za darmo…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *