Site icon wroclawianin.info

Centrum Wiedzy Academia Europaea kontynuuje działalność we Wrocławiu

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Prezydent Academia Europaea prof. Sierd Cloetingh podpisali wczoraj porozumienie o kontynuowaniu funkcjonowania we Wrocławiu Centrum Wiedzy Academia Europaea (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub) na lata 2019-2020.

                                                                       fot.mat.pras.

Academia Europaea to paneuropejska naukowa instytucja pozarządowa, która skupia naukowców oraz stypendystów, głównie z Europy, ale także z innych regionów świata, dążąc do rozpowszechnia wiedzy, nauki oraz badań. Gromadzi ponad 4 tysiące członków, w tym również 72 laureatów Nagrody Nobla z różnych dyscyplin naukowych. Jest największą tego typu organizacją w Europie. Łączy wiodących badaczy z takich dziedzin jak: nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne, biologiczne, matematyczne i fizyczne. Wydaje także prestiżowy periodyk European Review. Główną siedzibą Akademii jest Londyn. W tym roku instytucja świętuje swoje 30-lecie.

Centrum Wiedzy Academia Europaea (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub) funkcjonuje od grudnia 2011 r. Było to pierwsze biuro, które powstało poza Londynem. Od tego czasu aktywnie organizuje we Wrocławiu wydarzenia o charakterze naukowym i akademickim. Przyczynia się do promocji i rozwoju europejskiej współpracy międzynarodowej na polu naukowym.

Głównym założeniem funkcjonowania Centrum Wiedzy Academia Europaea jest promowanie nauki oraz Wrocławia jako międzynarodowego ośrodka naukowego. Wrocławski oddział akademii daje możliwość wymiany wiedzy pomiędzy badaczami i integruje środowisko naukowe. Jednocześnie współpracuje z lokalnymi instytucjami naukowymi, współorganizując seminaria, warsztaty i wykłady. Działalność biura ma wpływ na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Sprzyja także rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i europejskiej współpracy naukowej.

Obok Wrocławia centra wiedzy Akademii są zlokalizowane w Cardiff, Barcelonie oraz Bergen i działają we wsparciu Centrum Informacji w austriackim Graz.

Podpisaniu dokumentów o współpracy towarzyszyło spotkanie Polskich Członków Academia Europaea i reprezentantów lokalnych instytucji naukowych, na którym przedstawione dotychczasowe działania akademii i wyznaczano plany na kolejne lata funkcjonowania oddziału. Była to także okazja do dyskusji nad tym, jak jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał Akademii na gruncie polskim i lokalnym.

 

Exit mobile version