Site icon wroclawianin.info

Dostępność Plus- jeszcze w tym roku projekt ustawy i konkursy dotacyjne

23,2 miliarda złotych – taką kwotę przeznaczy rząd na wdrożenie programu „Dostępność plus„. Program może objąć 5 mln obywateli z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Znamy jego harmonogram.

                                                                                                            źródło:pixabay.com

Tanie pożyczki dla samorządów na likwidację barier architektonicznych, powołanie krajowego ośrodka szkolenia i egzaminowania kierowców z niepełnosprawnościami, gwarancja, że nowy tabor transportu publicznego będzie spełniał wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – to niektóre tylko przykłady działań, jakie zostaną podjęte w ramach rządowego programu „Dostępność plus”. Rząd przyjął we wtorek uchwałę w tej sprawie.

-Nie chcemy, żeby wchodzenie po schodach dostępność do urzędów, budynków użyteczności publicznej było wyprawą na symboliczne K2, na symboliczny szczyt – mówił premier podczas konferencji nt. rządowego programu Dostępność plus.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił z kolei, że „Dostępność plus” to nie tylko najbardziej kompleksowy, ale najdalej idący program przygotowany i realizowany w tej chwili w Unii Europejskiej. Podkreślił, że program nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych.

-Naszą uwagę skupiamy szczególnie na osobach z niepełnosprawnościami i starszych, ale program adresujemy do wszystkich obywateli, którzy mają szczególne potrzeby w przestrzeni publicznej. To też na przykład rodzice z dziećmi czy kobiety w ciąży – powiedział minister.

Według rządowych danych obecnie około 12 proc. Polaków, a więc 5 milionów obywateli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje się też, że nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowych informacji. Nasze społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w UE. -W roku 2016 osoby powyżej 65 r. życia stanowiły 16 proc., ale w roku 2023 będzie to już 24 proc. – powiedział minister Kwieciński.

Dostępność plus w praktyce

Na program zostanie przeznaczone 23,2 miliarda złotych. Na tę kwotę składają się środki unijne, fundusze norweskie, pieniądze z budżetu państwa, budżetów samorządów, środki Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak deklaruje rząd, efektem programu ma być m.in.: powstanie miejsc i budynków użyteczności publicznej, w których nie będzie barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych (parki, domy kultury, szkoły, biblioteki). 20 procent mieszkań budowanych w ramach programu „Mieszkanie plus” zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; wprowadzony zostanie program tanich i częściowo umarzalnych pożyczek dla samorządów i spółdzielni mieszkaniowych na likwidację już istniejących barier w budynkach (chodzi o montaż wind, wideofonów, podjazdów czy specjalnych czujników).

Zgodnie z programem wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą spełniały kryteria dostępności (chodzi na przykład o informację głosową, oznaczenia tyflograficzne, kontrastową kolorystykę, rampy i platformy). Wszystkie publiczne serwisy internetowe mają spełniać wymogi dostępności (będą dostępne na przykład dla osób głuchych lub niewidomych i niedowidzących). Także wszystkie zasoby i usługi administracji publicznej mają być dostępne dla wszystkich – przykładem może być numer alarmowy 112, który ma być dostosowany dla osób z problemami mowy i słuchu.

Najbliższe działania

Do końca 2018 roku – jak zapowiada rząd – powstanie projekt ustawy o dostępności. Ustawa będzie dotyczyć: organów publicznych, instytucji korzystających ze środków publicznych oraz podmiotów świadczących tzw. usługi powszechne (np. bankowe, ubezpieczeniowe, medialne). Ustawa nałożyć ma na te podmioty obowiązek zapewnienia dostępności świadczonych usług.

Ogłoszone zostaną też liczne konkursy m.in. Przestrzeń przyjaznej szkoły, w ramach którego 200 szkół dostanie fundusze na przystosowanie się do wymogów dostępności, na przykład na likwidację barier architektonicznych (na początek pilotaż dla 50 szkół).

Wdrożony ma być program aPSYstent, z którego finansowane będzie szkolenie i utrzymanie psów przewodników i psów asystujących dla osób niewidomych, a także przygotowanie kadr trenerskich.

Powstanie Krajowy Ośrodek Mobilności Osób z Niepełnosprawnościami (KOMON). Będzie to jednostka, która we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji będzie szkoliła i egzaminowała kierowców z niepełnosprawnościami.

Po wakacjach powołana ma też zostać Rada ds. Dostępności, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych oraz wszystkich ministerstw zaangażowanych w program Dostępność Plus.

Na zlecenie MIiR przeprowadzona zostanie też ekspertyza, która pokaże jaki jest stan budynków wielorodzinnych w Polsce oraz czy i jak można wyposażyć je w windy; wyliczone mają też być ewentualne koszty takich działań.

Co już zrobiono

Rząd podkreśla też, że pierwsze działania już podjęto. Np. 7 czerwca Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zakończyło nabór wniosków od podmiotów, które chcą szkolić z dostępności urzędników zajmujących się architekturą, budownictwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szkolenia mają objąć ok. 1,5 tys. osób.

12 kwietnia MIiR przyjęło też standardy dostępności dla funduszy europejskich. Obejmują one wymogi techniczne dla sześciu rodzajów inwestycji finansowanych ze środków unijnych – inwestycji budowlanych, transportowych, systemów IT, aplikacji mobilnych i stron internetowych, projektów szkoleniowych, projektów edukacyjnych, działań promocyjnych. Oznacza to, że inwestycje, które otrzymały dofinansowanie unijne, będą musiały spełniać standardy dostępności.

Z kolei 12 lipca Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne ustawy o dostępności stron publicznych i aplikacji mobilnych organów publicznych, która nałożyna instytucje publiczne obowiązek publikowania informacji w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Program „Dostępność Plus” został zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas kwietniowej konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy. Celem projektu – jak mówił wówczas Morawiecki – ma być poprawa warunków życia osób starszych, słabszych i niepełnosprawnych.

źródło: PAP

Exit mobile version