Site icon wroclawianin.info

III Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży

W dniach 8-10 października 2018 odbędzie się III Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci i Młodzieży.

Dzieci i młodzież z wrocławskich szkół aktywnie uczestniczących w programie Młodzi Obywatele Nauki oraz Akademii Talentów i Uzdolnień wezmą udział w warsztatach, zajęciach i wykładach, które odbędą się w placówkach na terenie Wrocławia. 10 października 2018 w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia (przy ulicy Wystawowej 1) będzie miał miejsce finał Kongresu. W działania około kongresowe o charakterze edukacyjno-naukowym zaangażuje się i będzie miało okazję uczestniczyć ponad 4000 dzieci i młodzieży od poziomu przedszkolnego do poziomu ponadpodstawowego.

Celem Kongresu jest stymulowanie ciekawości poznawczej, wspieranie myślenia naukowego oraz promowanie postawy badawczej uczniów. Kongres dotyczy realizacji czterech haseł zawartych w programie Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej – Tożsamość, Tolerancja, Talent, Technologia. W ramach Kongresu przewidziane są wykłady znanych naukowców, pokazy zajęć edukacyjnych oraz warsztaty naukowe, które poprowadzą pracownicy naukowi uczelni wrocławskich, pracowników muzeów oraz wrocławskich przedsiębiorstw.

Wszystkie zajęcia i warsztaty pokazują, jak różnorodna jest nauka opisująca świat. Będzie to okazja do zgłębienia wiedzy i sprawdzenia umiejętności w wielu obszarach takich jak: matematyka, fizyka, chemia, astronomia, antropologia, nauki przyrodnicze, weterynaria, socjologia, muzyka, edukacja ekonomiczna.

Uczniowie szkół będą mogli przenieść się do niezwykłego miejsca, czyli Mobilnego Planetarium, w którym Astronom odkrywa i wyjaśnia zagadki Kosmosu. Planetarium będzie dostępne w trzech placówkach oświatowych.
Dodatkowo będzie możliwość poznania charakteru pracy i zwiedzenia lotniska oraz specyfiki pracy hotelu.
Uczestnikom życzymy ciekawych doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy, inspiracji oraz odwagi do podejmowania nowych wyzwań.

8 października

Warsztat Antropologia kości – Zajęcia będą dotyczyły anatomii kostno-szkieletowej, uczestnicy będą mogli poznać kości budujące szkielet oraz ułożyć anatomicznie prawdziwy szkielet ludzki. Ponadto zostaną im przedstawione podstawowe informacje na temat oceny płci na podstawie szkieletu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli też okazję zobaczyć fragmenty szkieletu dziecięcego.

Warsztaty Poszukiwania genów w bakteriach – Izolacja materiału genetycznego z komórek prokariotycznych porównanie budowy komórki eukariotycznej i prokariotycznej, (izolacja materiału genetycznego bakterii, wizualizacja wyizolowanego materiału).

Prelekcja Dlaczego warto chronić nietoperze? Prelekcja z wykorzystaniem żywych zwierząt z interwencji, których ze względu na kontuzje i urazy ciała nie można wypuścić na wolność.

Warsztaty E x E – Ekologia Ewolucyjna Kręgowców – Czym jest życie, jakie są jego prawa, co jest kształtuje? Zajęcia zabierają uczniów w podróż meandrami historii kręgowców, historii w której ekologia i ewolucja razem tworzyły obraz tak dobrze nam znanej grupy zwierząt, a może… tylko pozornie znanej? Zajęcia składają się z części prelekcyjnej oraz warsztatowej na salach wystawowych Muzeum Przyrodniczego.

Wykład Kleszcze – pasożyty człowieka i zwierząt – W czasie wykładu zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące biologii i ekologii kleszczy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ich występowania, rozwoju, zdolności przenoszenia patogenów, a także metod profilaktyki przeciw chorobom odkleszczowym. W czasie pokazu każdy będzie miał okazję zobaczyć okazy różnych gatunków kleszczy.

Wykład dotyczący edukacji globalnej. Świadome postrzeganie otaczającego świata. Rozwinięcie koncepcji zakładającej, że „Trzepot skrzydeł motyla w jednym krańcu wszechświata może wywołać huragan w drugim”. Przygotowanie w formie scenki, dialogu lub debaty prezentacji obrazującej aspekty edukacji/odpowiedzialności globalnej.

Warsztaty obrazujące aspekty odpowiedzialności globalnej. Świadome postrzeganie otaczającego świata. Rozwinięcie koncepcji zakładającej, że „Trzepot skrzydeł motyla w jednym krańcu wszechświata może wywołać huragan w drugim”. Przygotowanie w formie scenki, dialogu lub debaty prezentacji obrazującej aspekty edukacji/odpowiedzialności globalnej.

Warsztat Camera obscura Jana Heweliusza – Uczestnicy dowiedzą się co to jest camera obscura oraz w jaki sposób wykorzystywali ją niegdyś naukowcy i malarze. W jednej z książek przechowywanych w ossolińskim Dziale Starych Druków zobaczą ilustrację ukazującą zastosowanie „ciemnej komnaty” w pracy astronoma, a podczas warsztatów sami wejdą do wnętrza camera obscura, poznają zasady działania optycznej ciemni i stworzą realistyczny obraz wrocławskiej architektury.

Warsztat Czy można osiągnąć sukces osobisty i zawodowy w branży hotelarskiej? – Warsztaty poświęcone perspektywom rozwoju osobistego i zawodowego w branży hotelarskiej. Uczestnicy podczas bezpośredniej rozmowy będą mogli poznać ścieżki rozwoju zawodowego pracowników hoteli, poznać kulisy pracy na różnych stanowiskach, zwiedzić hotel „od zaplecza”. Warsztaty są idealną odpowiedzią na zapotrzebowanie szkół z zakresu doradztwa zawodowego.

9 października

Warsztaty z chemii, biologii W chemicznym ogrodzie – dzieci razem ze starszymi uczniami wykonują proste doświadczenia.

Warsztaty z biologii Mania dendrobadania – dzieci odkrywają tajemnice drzew

Warsztaty z fizyki Magia fizyki – dzieci poznają niezwykły świat fizyki, wykonując proste doświadczenia.

Warsztaty Mikrobiologia

Warsztaty Antropologia – wiek i płeć na podstawie szczątków kostnych – Zajęcia będą dotyczyły anatomii kostno-szkieletowej, uczestnicy będą mogli poznać kości budujące szkielet oraz ułożyć anatomicznie prawdziwy szkielet ludzki. Ponadto zostaną im przedstawione podstawowe informacje na temat oceny płci na podstawie szkieletu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli też okazję zobaczyć fragmenty szkieletu dziecięcego.

Wykład dotyczący edukacji globalnej. Świadome postrzeganie otaczającego świata. Rozwinięcie koncepcji zakładającej, że „Trzepot skrzydeł motyla w jednym krańcu wszechświata może wywołać huragan w drugim”. Przygotowanie w formie scenki, dialogu lub debaty prezentacji obrazującej aspekty edukacji/odpowiedzialności globalnej.

Warsztaty obrazujące aspekty odpowiedzialności globalnej. Świadome postrzeganie otaczającego świata. Rozwinięcie koncepcji zakładającej, że „Trzepot skrzydeł motyla w jednym krańcu wszechświata może wywołać huragan w drugim”. Przygotowanie w formie scenki, dialogu lub debaty prezentacji obrazującej aspekty edukacji/odpowiedzialności globalnej.

Warsztaty muzealne Ja – kto to taki? Pytanie kim jestem? – to pytanie, które towarzyszy człowiekowi na każdym etapie życia. Podczas zajęć zadamy je sobie wspólnie z dziećmi. Poruszymy też ważne zagadnienia postrzegania siebie przez pryzmat otaczającego świata i wszelkich różnic kulturowych, z którymi się spotykamy.

Warsztaty muzealne Zawiłe kwestie tożsamości – Co buduje naszą tożsamość? Czy tożsamość jest kwestią wyboru? Jak swoją tożsamość narodową i etniczną definiują mieszkańcy Dolnego Śląska? Odpowiedzi na te pytania oraz związków pomiędzy zagadnieniem narodowej tożsamości a obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poszukamy wspólnie podczas warsztatów w Muzeum Etnograficznym.

Warsztaty muzealne Stereotypy o obcych – od mitów do dyskryminacji – Podczas zajęć przyjrzymy się mechanizmom działania stereotypów, przede wszystkich tych wyrażających nasz stosunek do wszelkich form odmienności. Zastanowimy się również, jak w dzisiejszych czasach możemy zapobiegać dyskryminacji, by tworzyć społeczeństwo w duchu hasła „Niepodległa dla wszystkich!”

Warsztaty Architektura higt-tech – Warsztaty poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym w architekturze. Na przykładzie twórczości wybranych architektów (m. in. Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Renzo Piano) uczestnicy dowiedzą się co to jest architektura higt-tech. W drugiej części zajęć uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze zespoły projektowe. Następnie każdy zespół wykona przy użyciu rurek, folii i innych „nowoczesnych” materiałów model budowli w stylu higt-tech.

Warsztaty muzealne Kody, szyfry, kryptonimy – matematycy idą na wojnę.

Od najdawniejszych czasów, szczególnie podczas wojen, ludzie wymyślali szyfry, kody i kryptonimy. Wszystko po to, żeby wróg nie miał dostępu do ważnych informacji. Na wystawie „Misja: Polska” w Muzeum Pana Tadeusza znajduje się zaszyfrowane i cudem ocalałe świadectwo Holokaustu: Archiwum Felicji. Są tu również depesze z okresu II wojny światowej i kody do łamania szyfrów. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne rodzaje szyfrów i spróbują je złamać.

Warsztaty Cały jestem muzyką – Człowiek cały jest instrumentem muzycznym. Za pomocą chociażby klaskania, tupania, kląskania czy podstawowych wprawek głosowych można stworzyć ciekawe struktury rytmiczno-ruchowo-melodyczne, które doskonale wpływają na wyswobodzenie emocji i koordynację ruchów. A wszystko to przeprowadzone w odpowiednim porządku/czasie pozwoli stworzyć ciekawe motywy wielogłosowych w zespole stworzonym z chętnych do podejmowania nowych wyzwań uczniów.

Prelekcja Dlaczego warto chronić nietoperze? Prelekcja z wykorzystaniem żywych zwierząt z interwencji, których ze względu na kontuzje i urazy ciała nie można wypuścić na wolność.

Warsztaty Szkarłupnie – pradawny sposób na życie – Szkarłupnie to grupa bezkręgowców mało znana a jednak egzystująca na ziemi od setek milionów lat. Jak wyglądają te organizmy i dlaczego ich plan budowy jest niezwykły i wyjątkowy -będziemy szukać odpowiedzi podczas zajęć (prezentacja, mikroskopy).

Wykład Kleszcze – pasożyty człowieka i zwierząt – W czasie wykładu zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące biologii i ekologii kleszczy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ich występowania, rozwoju, zdolności przenoszenia patogenów, a także metod profilaktyki przeciw chorobom odkleszczowym. W czasie pokazu każdy będzie miał okazję zobaczyć okazy różnych gatunków kleszczy.

Mobilne Planetarium

10 października

Wykład Katarzyny Świętek Incydentologia. Jak radzić sobie z nieprzeniknioną rzeczywistością?
W tak zmiennych czasach, w których żyjemy, przywiązanie do jednoznaczności naszych życiowych i edukacyjnych wyborów staje się problemem. Tymczasem zmiana jest jedyną stałą. Dlatego musimy się ciągle uczyć i oduczać tego, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

Wykład Prof. Socjologii Barbary Fatygi
Wykład Chorbińskiego
Wykład Radosińskiego
Prezentacja pracy badawczej uczniów

Warsztaty z wykładem Na czym polega szyfrowanie? – Poznamy proste szyfry i dowiemy się, czym jest kryptoanaliza – sztuka łamania szyfrów.

Warsztaty Proste obwody na splątanych drutach – Podczas zajęć dzieci dowiedzą się na czym polega praca naukowca. Same będą mogły spróbować wykonać proste doświadczenia z fizyki, zaobserwować zależności oraz samodzielnie wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.

Zajęcia będą miały na celu także pokazanie dzieciom, że fizyka opisuje nasze otoczenie i można ją badać także przy pomocy domowych eksperymentów wykonywanych przy pomocy powszechnie dostępnych przedmiotów takich jak słomki, butelki itp.

Warsztat weterynaryjny – Czy należy bać się wścieklizny?
Warsztat weterynaryjny – Świat ptasich zmysłów

Projekt kosmiczny Kosmiczne Księżyce – Wiele księżyców planet Układu Słonecznego jest iście kosmiczna! W trakcie proponowanych warsztatów zostanie przedstawiona pogadanka astronomiczna przedstawiająca ciekawe księżyce, a także zajęcia manualne. Każdy z uczestników będzie mógł stworzyć swój księżyc i opowiedzieć innym o jego kosmicznych właściwościach.

Mobilne Planetarium

Wykład Czy biali rodzice mogą mieć czarne dzieci? – Czy to możliwe, żeby parze białych rodziców urodziło się czarne dziecko? Czy niebieskie oczy to mutacja? Ile wspólnego DNA mamy
z bananem? Na te i inne nurtujące nas pytania znajdziecie odpowiedź na moim wykładzie. Zapraszam, genetyka nie jest taka straszna, jak ją malują!

Wykład z elementami warsztatu Wyznaczanie odległości w astronomii Prawidłowa interpretacja przeprowadzonych obserwacji astronomicznych wymaga znajomości odległości do obserwowanych obiektów. Współczesna astronomia dopracowała się wielu metod wyznaczania odległości. W trakcie zajęć omówione zostaną dokładniej dwie spośród nich: metoda paralaksy
i metoda świecy standardowej. Pokazane zostanie również w jaki sposób można się nimi posłużyć
w codziennym życiu.

Warsztaty chemia
Warsztaty z robotyki
Zajęcia, wykłady, prelekcje prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, IITD PAN, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz pracownicy z Narodowego Zakładu Ossolińskich, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Architektury, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Człowieka przy UWr, Mobilne Planetarium i Orbis.

Wszystkie wydarzenia przeprowadzone zostaną w szkołach partnerskich:
Liceum Kreatywności nr 16, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, w Szkole Podstawowej nr 71, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, w Szkole Podstawowej nr 109, w Szkole Podstawowej nr 44, w Szkole Podstawowej nr 17.

Finał Kongresu odbywa się we Wrocławskim Centrum Kongresowym we Wrocławiu.

Exit mobile version