Site icon wroclawianin.info

Inuguracja Dolnośląskiej Mapy Zabytków Techniki już 23 lipca!

Dolny Śląsk to region pełen tysięcy zabytkowych obiektów takich jak pałace, zamki, klasztory czy kościoły. Mało osób wie jednak o tym, że Dolny Śląsk to najbogatszy w Polsce region pod względem liczby zabytków techniki. Chcąc pomóc w promocji tego niezwykłego dziedzictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w porozumieniu z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska postanowił uruchomić projekt pod nazwą Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki.
                                                    Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej/mat.pras.

Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki to projekt mający przybliżyć dziedzictwo przemysłowe nie tylko mieszkańcom naszego regionu, ale też turystom odwiedzającym Dolny Śląsk. Celem projektu jest popularyzacja i promocja dolnośląskiego dziedzictwa przemysłowego poprzez oznaczenie wybranych obiektów specjalnymi tablicami informującymi o ich wyjątkowości. Umieszczone na budynkach tablice, w trzech językach: po polsku, po angielsku i po niemiecku, informować będą przechodniów i turystów o historii i znaczeniu obiektu. Wszystkie one trafią też na internetową Dolnośląską Mapę Zabytków Techniki (www.mapazabytków.pl).
Na inaugurację mapy wybranych zostało siedem takich obiektów:
⦁ Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej mieszczące się w zabytkowej parowozowni z 1909 roku.
⦁ Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju zbudowany przed 1562 rokiem, będący jednym z najstarszych zabytków techniki papierniczej w Europie.
⦁ Elektrownia Wodna Wrocław 1 zaprojektowana przez wybitnego architekta Maxa Berga i wzniesiona w latach 1921-24.
⦁ Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim wybudowane w 1707 roku i będące jednym z najstarszych przykładów architektury związanej z włókiennictwem.
⦁ Młyn Hilberta w Dzierżoniowie z zachowanym kompletnym i sprawnym ciągiem technologicznym pochodzącym z 1937 roku.
⦁ Centrum Nauki i Sztuki STARA KOPALNIA  w Wałbrzychu jako jeden z najstarszych i największych naziemnych zespołów kopalni na terenie Dolnego Śląska.
⦁ Muzeum Motoryzacji TOPACZ udostępniające zwiedzającym największą na Dolnym Śląsku kolekcję zabytkowych samochodów i motocykli.
Wybrane siedem obiektów to dopiero początek i Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki systematycznie będzie powiększać się o kolejne budowle spełniające ściśle określone kryteria, wśród których najważniejszym jest autentyzm zachowanych miejsc.Kolejne obiekty pojawią się na mapie jeszcze w tym roku.
Inauguracja mapy 23 lipca 2018 roku nie jest przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia rozpoczyna się trwający tydzień Festiwal Zabytków Techniki (23-29.07.2018r). Tegoroczna piąta edycja Festiwalu ma ambicję przybliżenia, a przede wszystkim udostępniania zwiedzającym najważniejszych obiektów przemysłowych charakterystycznych dla rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska. Dlatego też w czasie Festiwalu Zabytków Techniki można będzie m.in. zobaczyć takie zakłady przemysłowe, które na co dzień nie są w ogóle dostępne dla gości i turystów.
Exit mobile version