Site icon wroclawianin.info

Już 762 uczniów zdało egzamin na kartę rowerową, przeprowadzony pod okiem wrocławskich policjantów

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzili intensywne działania profilaktyczne, których najważniejszym celem była poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Egzamin na kartę rowerową, to również doskonały sposób na naukę przepisów ruchu drogowego. Policjanci przypominają, że bezpieczne zachowania warto wpajać już od najmłodszych lat.

                                                                                              fot.:mat.pras.

Tylko w maju i czerwcu br. policjanci przeprowadzili cały szereg spotkań z młodzieżą. Łącznie odwiedzili 16 szkół z terenu Wrocławia. Pod ich czujnym okiem, egzamin na kartę rowerową zdało, tylko w tym sezonie, już 762 uczniów.

Trzeba pamiętać o tym, ze uzyskanie uprawnień karty rowerowej nie wiąże się jedynie z posiadaniem nowego blankietu. Najważniejsze jest poznawanie przez dzieci przepisów ruchu drogowego. Młodzi cykliści uczą się organizacji ruchu oraz znaków i sygnałów drogowych. Wiedza ta realnie wpływa na ich bezpieczeństwo, również jako pieszych.

Uczniowie, do egzaminu przygotowują się podczas zajęć szkolnych. Egzaminy teoretyczne zdają również w szkole. Policjanci są wówczas obecni na prelekcjach, objaśniają znaczenia znaków oraz tłumaczą zasady organizacji ruchu. Dzieci dowiadują się m. in. jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się na skrzyżowaniach i ścieżkach rowerowych. Prezentowane są i omawiane znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, kierunkowe, a także ćwiczone są czynności, które ma obowiązek wykonać rowerzysta przed manewrami skręcania, zawracania, omijania, wyprzedzania i wymijania.

Po części teoretycznej przychodzi czas na egzamin praktyczny. Właśnie teraz, w sezonie letnim, jest najlepszy czas na przeprowadzenie egzaminów na szkolnych boiskach. Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza zdobyta podczas wcześniejszej nauki oraz weryfikowane umiejętności jazdy rowerem na specjalnym torze.

Warto w tym miejscu przypomnieć wszystkim rodzicom, że dziecko, aby samodzielnie poruszać się po drodze, musi mieć ukończone 10 lat oraz posiadać kartę rowerową.

źródło: KMP Wrocław

Exit mobile version