Site icon wroclawianin.info

Kolejny przetarg na kamienicę na Wyspie Słodowej

W poniedziałek 21 sierpnia ponownie zostało opublikowane postępowanie przetargowe na sprzedaż kamienicy znajdującej się na Wyspie Słodowej 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu.

Mając na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, w warunkach postępowania wyraźnie zastrzeżono funkcje, jakie spełniać powinno miejsce: Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne.

Tyle czytamy w ogłoszeniu o przetargu, któremu sprzeciwiają się miejscy aktywiści. Chcą oni, by kamienica służyła mieszkańcom, a nie by przejął ją biznes. Stowarzyszenie „Wyspa Słodowa 7” od dwóch lat walczy o to, by miasto nie sprzedawało kamienicy.

Więcej informacji w ogłoszeniu o przetargu: http://bip.um.wroc.pl/przetarg-nieruchomosci/28668/wyspa-slodowa-7

 

Exit mobile version