Site icon wroclawianin.info

Nowe stawki za holowanie pojazdów oraz zwrot różnicy kosztów

Rada Miejska Wrocławia w czwartek  17 stycznia podtrzymała stawki za odholowanie pojazdów przez lawety i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych z 2018 roku. Za auta do 3,5 t zapłacimy 300 zł za odholowanie i 30 zł za dobę na strzeżonym parkingu. 200 zł zapłacą natomiast kierowcy, do których laweta już została wezwana ale zdążą oni w ostatniej chwili przed odholowaniem wrócić do pojazdu.

                                                                                 fot.: pixabay.com

Część  gmin w Polsce jeszcze kilka lat temu nakładała na kierowców, których auta zostały odholowane z ulicy, opłaty składające się z dwóch składników:

– opłata dla firmy wyłonionej w przetargu, obsługującej lawety i parkingi strzeżone

– koszty administracyjne ponoszone przez gminy.

WSA analizując uchwałę dot. holowania pojazdów i przechowywania na parkingach strzeżonych stwierdził, że miasto nie może pobierać opłat administracyjnych. W związku z tym w połowie 2018 Rada Miejska Wrocławia zmieniła uchwałę określającą stawki opłat i zmniejszyła je do poziomu jaki nakazywał sąd.

Kierowcy, których samochody zostały odholowane w okresie 1.01 – 11.09 2018 i została nałożona na nich wyższa opłata mogą wnioskować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o zwrot tej różnicy. Kierowcy otrzymają 186 zł z tytułu różnicy kosztów za usuniecie pojazdu oraz 10 zł za każdy dzień przechowywania.

W okresie  między 1.01 a 11.09. 2018 miasto odholowało na koszt właścicieli ponad 2600 samochodów. Do tej pory takie wnioski złożyło 15 osób.

Jak złożyć wniosek o zwrot różnicy w kosztach odholowania pojazdu?

• Należy napisać podanie/wniosek o zwrot różnicy między wysokością opłaty pobranej od kierowcy a kosztami poniesionymi przez gminę.

• Korespondencję należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław lub bezpośrednio do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w UM Wrocławia, ul. Strzegomska 148, 54-429 Wrocław.

• W podaniu/wniosku należy podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania) datę odholowania oraz dane samochodu (nr. rejestracyjny). Numer konta, na który zostanie wykonany przelew różnicy w kosztach.

• Jeśli to możliwe do podania/wniosku można dołączyć druk wpłaty, którą kierowca otrzymał w momencie zapłaty za odholowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu.

Exit mobile version