Site icon wroclawianin.info

O Grotowskim w dwudziestą rocznicę śmierci

W 2019 Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu obchodzi 20. rocznicę śmierci swojego patrona. Z tej okazji kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań zatytułowany „Grotowski. Elementarz” w całości poświęcony jest dokonaniom twórcy Teatru Laboratorium.

14 stycznia 2019 roku mija 20. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego. Po dwóch dekadach od tej daty i po dziesięciu latach od obchodów Roku Grotowskiego pod patronatem UNESCO przyszedł czas na rozpoczęcie pracy u podstaw. Dlatego tegoroczny kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań (OUP) poświęcony jest refleksji nad najważniejszymi pojęciami, zjawiskami i dokonaniami, tworzącymi podstawę wiedzy o Grotowskim i jego Teatrze Laboratorium. Będzie on stanowił także podsumowanie wielu już dekad badań prowadzonych w Polsce i za granicą, a za najważniejszy cel stawia sobie zainspirowanie przedstawicieli młodszego pokolenia do podjęcia własnej refleksji, inspirowanej innymi niż dotychczas perspektywami i doświadczeniami.

Wykład inaugurujący tegoroczny Otwarty Uniwersytet Poszukiwań, zatytułowany „Aaaby z Grotowskim się zmierzyć”, wygłosi w piątek 11 stycznia o godz. 17:00 w Czytelni im. Ludwika Flaszena prof. Dariusz Kosiński – opiekun naukowy kursu, badacz teatralny i performatyk, profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. „Otwierając elementarz, chciałbym zastanowić się, co przez te dziesięć lat się zmieniło, a co nie. Co i jak zostało zrobione, a co jest wciąż do zrobienia. W pewnej mierze ten wykład otwierający będzie też wprowadzeniem do dyskusji kontynuowanej w sobotę, ale z zachowaniem osobistej perspektywy […]. A skoro to początek elementarza, to oczywiście zacząć trzeba od litery A” – tłumaczy prof. Kosiński. Dlatego w tym roku każde spotkanie poświęcone będzie hasłom rozpoczynającym się na tę właśnie literę, takim jak: akt całkowity, „Apocalypsis cum figuris”, antropologia teatralna czy po prostu aktorstwo. W programie znajdą się piątkowe otwarte wykłady oraz sobotnie seminaria dla grupy roboczej.

W sobotę 12 stycznia o godz. 18:00 w Sali Teatru Laboratorium odbędzie się panel dyskusyjny „Grotowski. I co jest do zrobienia” z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego oraz prof. Tomasza Kubikowskiego. Tytuł panelu nawiązuje do tytułu konferencji Grotowski: co było, co jest. I co jest do zrobienia”, która w 2009 roku rozpoczęła Rok Grotowskiego. „W gronie wybitnych badaczy twórczości Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium oraz przyjaciół domu, którzy wpłynęli na kształt merytoryczny Instytutu, pragniemy zapytać o współczesną recepcję dzieła Grotowskiego. Chcemy też sprawdzić, czego udało się dokonać w ostatnim dziesięcioleciu, jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane, a które wciąż domagają się podjęcia. Słowem, jakie zadania i wyzwania przed nami stoją” – mówi Jarosław Fret, dyrektor Instytutu, który poprowadzi panel.

Wstęp na obydwa wydarzenia wykłady jest wolny. Szczegółowe informacje: http://grotowski-institute.art.pl/projekty/grotowski-elementarz/

PROGRAM OUP

11 stycznia 2019

Aaaby z Grotowskim się zmierzyć”

Wykład prof. Dariusza Kosińskiego

12 stycznia 2019

Grotowski. I co jest do zrobienia”, panel dyskusyjny z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego, prof. Tomasza Kubikowskiego, prowadzący: Jarosław Fret

8 lutego 2019

Akt całkowity”, wykład Jarosława Freta

22 marca 2019

Apocalypsis cum figuris”, wykład dr Agaty Adamieckiej-Sitek

12 kwietnia 2019

Antropologia teatralna”, wykład prof. Leszka Kolankiewicza 

10 maja 2019

Aktorstwo”, wykład prof. Beaty Guczalskiej

7–8 czerwca 2019

Czytanie Grotowskiego”, konferencja podsumowująca OUP z udziałem członków grupy roboczej i zaproszonych gości

Exit mobile version