Site icon wroclawianin.info

Pociągiem za darmo przez Europę

Masz 18 lat, jesteś obywatelem UE i chcesz za darmo podróżować po Europie? Proszę bardzo – Parlament Europejski oferuje darmowe bilety kolejowe.

Taką szansę daje młodym Europejczykom program DiscoverEU, który został zainicjowany w czerwcu 2018 roku. Do tej pory skorzystało z niego aż 70 tys. 18-latków.

Kolejni chętni do udziału w konkursie mają jeszcze tylko 11 dni na zgłoszenie się do programu i muszą:

  • w dniu 31 grudnia 2021 r. mieć ukończone 18 lat – konkurs jest skierowany do osób urodzonych między 1 stycznia 2003 r. a 31 grudnia 2003 r. włącznie;
  • w tej rundzie mogą się wyjątkowo zgłaszać również osoby, które spełniały kryteria udziału w dwóch rundach anulowanych w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, tj. osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. (włącznie) a 31 grudnia 2002 r. (włącznie);
  • w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów być obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • podać w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu.

Uwaga!

W drodze wyjątku w tej rundzie konkursu DiscoverEU mogą brać udział również obywatele Wielkiej Brytanii. Z powodu pandemii COVID-19 rundy zaplanowane na rok 2020 zostały anulowane. Budżet przewidziany na ten okres został przeniesiony na rok 2021. Ponieważ obywatele Wielkiej Brytanii kwalifikowali się do udziału w 2020 r., kwalifikują się również do udziału w obecnej rundzie konkursu. Wszystkie odniesienia do państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczą także Wielkiej Brytanii, zgodnie z jej statusem sprzed 31.12.2020 r.

Szansę na podróż koleją po Europie między 1 marca 2022 r. a 28 lutego 2023 roku będzie miało co najmniej 20 tys. młodych ludzi. O bilety można aplikować pod linkiem: https://europa.eu/youth/discovereu/apply_pl

Uczestnicy mogą podróżować przez maksymalnie 30 dni, do co najmniej jednego innego kraju UE. Mogą jechać przede wszystkim pociągiem, ale w pewnych przypadkach dostępne są inne środki transportu, np. autobusy czy promy. Loty samolotem są dozwolone wtedy, gdy żadna inna forma transportu nie jest dostępna.

Laureaci o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach mogą ubiegać się o dodatkową pomoc, np. pokrycie kosztów podróży dla osoby towarzyszącej lub psa-przewodnika dla osób słabowidzących.

Uczestnicy, którym przyznano bilety, mogą odbyć podróż wyłącznie, jeśli:

  • rozpoczną podróż w kraju, który w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • zaplanują podróż trwającą co najmniej jeden dzień i maksymalnie 1 miesiąc,
  • zaplanują podróż do co najmniej jednego kraju, który w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej,
  • będą gotowi zostać ambasadorami DiscoverEU.

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, której pomysłodawcą był Parlament Europejski. Jej celem jest umożliwienie osiemnastolatkom z Europy odbycia zaplanowanej przez siebie podróży, podczas której odkryją zalety swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej oraz poznają różnorodność Europy, jak również jej dziedzictwo kulturowe i historię. Inicjatywa umożliwi im także zawieranie znajomości z mieszkańcami całego kontynentu, a co za tym idzie – lepsze poznanie samych siebie.

Exit mobile version