Site icon wroclawianin.info

Przed nami drugi rok ogólnomiejskich Mikrograntów

Pierwszy rok ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw za nami. Trzy rodzaje naborów dla trzech różnych grup odbiorców, ponad sto projektów i jedna, wspólna marka. Pierwszy nabór do Mikrograntów w nowym, 2019 roku rozpocznie się 1 lutego.

Co za nami

W marcu 2018 roku ruszyły nabory do organizowanych pod wspólną nazwą, ogólnomiejskich Mikrograntów. We współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz Fundacją Umbrella, osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz grupy młodzieżowe mogły składać w 3 naborach pomysły na swoje inicjatywy z i dla mieszkańców Wrocławia. Wsparcie organizacyjne, promocyjne, administracyjne, logistyczne i finansowe otrzymały 103 projekty. Dzięki współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia program zwracał również uwagę na działania animacyjne, społeczne i kulturalne realizowane na terenie i w miejscach powstałych w ramach WBO w latach 2014-2018.

Program powstał w 2018 roku z połączenia funkcjonujących we Wrocławiu od 2014 roku mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016, prowadzonych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz działających w 2017 roku Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia prowadzonych przez Fundację Umbrella.

Współpraca i zwiększanie potencjału

Nabory w ramach ogólnomiejskich Mikrograntów skierowane są do trzech różnych grup odbiorców. Osoby fizyczne i grupy nieformalne, młode organizacje pozarządowe oraz grupy młodzieżowe będą mogły zrealizować także w tym roku łącznie ponad sto projektów o charakterze społecznym. – Największą wartością programu jest jego dostępność dla każdej chętnej do działania osoby we Wrocławiu. Dzięki połączeniu sił, zwiększeniu potencjału informacyjnego oraz wymianie naszych doświadczeń i narzędzi jesteśmy stanie odpowiedzieć zarówno na potrzeby młodzieży, która zaczyna swoją przygodę z aktywnością społeczną, początkującego dorosłego bez wsparcia instytucjonalnego czy doświadczenia w realizacji projektów oraz „świeżej”, stawiającej pierwsze kroki organizacji pozarządowej – mówią koordynatorzy ze strony Strefy Kultury Wrocław (Anna Bieliz) i Fundacji Umbrella (Kazimierz Szepiela).

Celem programu jest umożliwienie zdobycia i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw włączających mieszkańców Wrocławia oraz wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli, zwłaszcza tych oddalonych od centrum. – Kontynuacja współpracy Mikrograntów z Biurem ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia po raz kolejny pozwoli na lepsze rozpoznanie i zmapowanie potrzeb mieszkańców związanych z ich najbliższym otoczeniem oraz wytworzenie dodatkowych aktywności dla infrastruktury powstałej w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – dodaje Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia.

Nabory w 2019 roku

W ramach Mikrograntów w 2019 roku, kolejny raz zostaną zorganizowane trzy nabory: 1-15 lutego (w Mikrograntach młodzieżowych nabór potrwa do 28 lutego), 1-15 maja i 1-15 września. Startować będzie można w jednej z trzech ścieżek:

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych

To nabory skierowane do tych wrocławian, którzy nie należą do żadnej organizacji pozarządowej i często dopiero stawiają pierwsze kroki w działaniach projektowych na rzecz swojego lokalnego otoczenia. Ta ścieżka jest kontynuacją mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016 – inicjatywy organizowanej od 2014 roku w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dzięki współpracy ze Strefą Kultury Wrocław wybrane projekty z czterech obszarów (Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Śródmieście) otrzymają wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto) oraz pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Mikrogranty to też tzw. „warsztat projektowy”, który skupia się na edukowaniu (Akademia Mikrograntów, czyli semestralne zajęcia szkoleniowe dla poczatkujących twórców) i sieciowaniu osób oraz grup realizujących swoje pierwsze projekty społeczne (Mikroagora – organizowane po każdym naborze spotkania ze zwycięzcami danej edycji).

Mikrogranty NGO

Ta ścieżka skierowana jest do młodych organizacji pozarządowych (do 5 lat działalności), których pracownicy
i członkowie chcą aktywnie i twórczo kształtować swoje otoczenie, ściśle współpracując z lokalną społecznością. Zespół Mikrograntów NGO – Fundacja Umbrella – dofinansuje wybrane projekty kwotami od 5 do 10 tysięcy złotych brutto, zapewni też wsparcie w kwestiach administracyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Dodatkowe szkolenia pozwolą na zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie planowania, zarządzania i zwiększania jakości działań oraz pracy zespołu, wykorzystywania lokalnych zasobów, a także pozyskiwania dodatkowych partnerów.

Mikrogranty młodzieżowe

Pomysły projektów w ramach Mikrograntów młodzieżowych zgłaszać mogą nieformalne grupy złożone
z minimum trzech osób w wieku od 13 do 21 lat, z których przynajmniej jedna musi być pełnoletnia. Dofinansowanie pomysłów zgłaszanych przez młodzież na poziomie 1 tysiąca złotych brutto pozwoli młodszym, ale już aktywnym mieszkańcom Wrocławia, na realizację inicjatyw skierowanych nie tylko do podobnej im grupy wiekowej, lecz także dzieci, dorosłych czy seniorów. Prowadzone przez Fundację Umbrella Mikrogranty młodzieżowe mogą stać się przedsionkiem do zaangażowania w projekty ze ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz NGO.

Spotkania i konsultacje dla mieszkańców                                                               

O szczegółach każdej ze ścieżek oraz najbliższym naborze, który potrwa od 1 do 15 lutego (w Mikrograntach młodzieżowych do 28 lutego) przedstawiciele Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella opowiedzą na odbywających się w lutym spotkaniach informacyjnych.

Exit mobile version