Site icon wroclawianin.info

Przystanek tramwajowy „Świdnicka” nieczynny

Od godziny 4 rano w sobotę tramwaje nie zatrzymują się na przystanku „Świdnicka” przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jest to związane z kolejnym etapem przebudowy Przejścia Świdnickiego.

Komunikacja miejska
Przystanek tramwajowy „Świdnicka” został wyłączony z ruchu dla tramwajów linii 3, 4, 10, 23 i 33. Obsługę komunikacyjną Rynku i najbliższej okolicy będzie pełnił przystanek tymczasowy „Zamkowa” przy skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego, Zamkowej i Gepperta.

Piesi
Tymczasowe przejście w ciągu ul. Świdnickiej pozostaje bez zmian. Przejście dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie ul. Widok/ul. Szewska będzie częściowo zawężone w podetapach na czas prowadzenia robót, jednakże pozostanie drożne dla ruchu pieszego.

Ruch kołowy
Wdrożenie kolejnego etapu organizacji ruchu zastępczego spowoduje zawężenie jezdni wzdłuż krawężników w celu ich rozbiórki i montażu nowej nawierzchni peronów.
Przewidywany czas realizacji robót to 5-8 tygodni.

Do tej pory w ramach przebudowy Przejścia Świdnickiego wykonano m.in.: przełożenie kanalizacji deszczowej oraz przyłącze wody po stronie północnej, roboty rozbiórkowe w przejściu podziemnym (schody, posadzki, sufity, okładziny), roboty ziemne w całości po stronie południowej a także część izolacji stropów na obu jezdniach.
W kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z rozbiórką nawierzchni peronów oraz wykonanie konstrukcji na dojściach na perony. Ponadto powstaną płyty fundamentowe pod pomieszczenia i schody.

Exit mobile version