Site icon wroclawianin.info

Rehabilitacja lecznicza na koszt ZUS

Jesteś zagrożony długotrwałą chorobą? Masz możliwość skorzystania z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.

Jak informuje Iwona Kowalska, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału ZUS, program skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych zagrożonych utratą zdolności do pracy z powodu choroby lub rencistów rokujących odzyskanie zdolności do pracy.

Rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS jest realizowana w następujących profilach; choroby układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego i niektóre choroby onkologiczne.

Rehabilitacja jest realizowana w ośrodkach rehabilitacyjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju i trwa 24 dni. Dla mieszkańców miast wojewódzkich istnieje możliwość rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

O potrzebie rehabilitacji leczniczej orzeka lekarz orzecznik Zakładu. Orzeczenie może być wydane przy realizacji wniosku o rentę,iphone 6 plus replacement screen świadczenia rehabilitacyjne lub podczas kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Istnie również możliwość wystąpienia z wnioskiem o rehabilitację leczniczą przez lekarza leczącego. Wniosek taki ubezpieczony składa w Oddziale lub podległych inspektoratach, a następnie po dopełnieniu wszelkich formalności zostaje skierowany do lekarza orzecznika w celu wydania orzeczenia. W oparciu o wydane orzeczenie o celowości rehabilitacji leczniczej najczęściej tego samego dnia zostaje wydane skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego.

Osoba skierowana przez ZUS na rehabilitację leczniczą nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu. Zarówno koszty samej rehabilitacji, a także zakwaterowania, wyżywienia, a nawet przejazdu tam i z powrotem, ponosi ZUS.

Exit mobile version