Site icon wroclawianin.info

Rozwód a podział majątku

Z rozwodem przeważnie wiążą się ogromne emocje i stres, jednak nie można zapomnieć, że samo orzeczenie rozwodu porusza bardzo konkretne kwestie, jak podział majątku, ustalenie zasad władzy rodzicielskiej czy wysokości alimentów. Warto jak najwcześniej zastanowić się nad możliwościami, które znajdą później odzwierciedlenie w treści wyroku sądowego. Przemyśl, co jest dla ciebie najważniejsze, a w jakich kwestiach jesteś w stanie pójść na ustępstwa. Elementów dotyczących rozwiązania jest wiele – sprawdź, co powinieneś wiedzieć w kwestii podziału majątku.

1. Rozwód a podział majątku – od czego zacząć?

2. Majątek wspólny a majątek osobisty

3. Sposoby podziału majątku

Podział majątku wspólnego w sprawach rozwodowych to złożona kwestia. Poza najbardziej oczywistymi składnikami dobytku pod uwagę wziąć należy także ulokowane oszczędności oraz zobowiązania finansowe.

Rozwód a podział majątku

W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie, kiedy ustala się podział majątku. Czy można o to wnioskować już w momencie, w którym składany jest pozew o rozwód? Okazuje się, że wcale nie jest to najczęstsza opcja.

Wszelkie formalności i postępowanie rozwodowe, mające na celu doprowadzenie do rozwiązania małżeństwa, z reguły są długie i niełatwe. Trudność wzrasta, gdy orzeczenie o winie lub zupełny rozkład pożycia stanowią kwestię sporną. Z tego względu sądy, nie chcąc dodatkowo komplikować przebiegu procesu, bardzo rzadko decydują się na ustalenie podziału majątku wspólnego małżonków w ramach pozwu przy sprawie rozwodowej. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy sąd uzna, że nie spowoduje do przedłużenia sprawy rozwodowej i nie utrudni wydania wyroku.

W pozostałych przypadkach wniosek o podział majątku pozostanie bez rozpoznania w wyniku rozwodu. Oznacza to, że konieczne będzie złożenie pozwu w nowej sprawie sądowej, chyba, że małżonkowie zdecydują się na ustalenia za porozumieniem stron i polubowny podział majątku, czyli podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak chcesz dokonać podziału majątku zanim złożysz pozew o rozwód lub zapadnie wyrok, konieczne będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Majątek wspólny a majątek osobisty

Aby wyjaśnić, zgodnie z jakimi zasadami dzielony jest majątek – na podstawie wyroku rozwodowego lub odrębnego – należy cofnąć się w czasie na długo zanim nastąpił trwały rozkład pożycia, a konkretnie do chwili ślubu. To wtedy para podjęła decyzje, które będą mieć teraz istotne konsekwencje.

Jeżeli małżonkowie nie ustalali tych kwestii, dotyczą ich zasady ogólne związane z powstaniem wspólności ustawowej. Na tym etapie można jednak także podpisać umowę majątkową w formie aktu notarialnego, potocznie nazywaną intercyzą, czyli zdecydować na rozdzielność majątkową. Powyższe oznacza także, że nie są konieczne rozprawa rozwodowa i stwierdzenie nieważności małżeństwa, by majątek podzielić.

Majątek wspólny

W związku z wniesieniem pozwu do sądu okręgowego ustalony zostanie podział majątku wspólnego. Są to wszelkie przedmioty i prawa, które nabył jeden lub drugi małżonek po ślubie. Zaliczają się do nich:

Do majątku wspólnego nie wliczają się przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, na przykład laptop, telefon, rower, biżuteria.

Majątek osobisty

Majątek osobisty to wszelkie prawa i dobra stanowiące własny majątek zgromadzony przed zawarciem związku małżeńskiego. To także otrzymany spadek – wówczas nie ma znaczenia, czy postępowanie spadkowe miało miejsce przed czy po zawarciu małżeństwa. Pod uwagę brane są również prawa i dobra nabyte po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Sposoby podział majątku

Podział majątku dokonywany jest dopiero po rozwodzie. Jeśli jednak rozwiązanie małżeństwa nie skomplikuje się, na przykład, gdy mamy na myśli rozwód bez orzekania o winie, w takim przypadku sąd może podjąć decyzję o podziale majątku w wyroku orzekającym rozwód.

Istnieją dwa sposoby podziału majątku:

Jeśli decydujesz się na drugą opcję, we wniosku o podział majątku wspólnego należy dokładnie wyszczególnić wszystkie jego elementy. Jeśli wartość będzie sporna, konieczne okaże się przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym ocena biegłego.

Zwykle majątek wspólny dzielony jest po połowie, jednak zdarza się, że zaangażowanie jednej osoby w budowanie majątku było większe niż drugiego małżonka. Wówczas może ona żądać uwzględnienia stopnia, w którym każdy z byłych małżonków przyczynił się do powstania majątku. Ten fakt trzeba jednak udowodnić – mogą to być dokumenty lub zeznania świadków.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji dotyczących prawnych aspektów rozwodu ze strony: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Jak widać, przyczyny rozwodów i kwestie rozkładu pożycia istotne przy rozwiązaniu małżeństwa, orzeczenie winy czy podział majątku w toku spraw rozwodowych nie należą do najprostszych. Warto przygotować się do całego procesu już wcześniej.

Exit mobile version