Site icon wroclawianin.info

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez – jakie są różnice?

Nadanie procesowi rozwodowemu określonego kierunku wymusza podjęcie decyzji na dosyć wczesnym etapie – rozwód z orzeczeniem o winie jednej strony czy bez orzekania o winie? Decyzja ta może mieć daleko idące następstwa nie tylko dla własnej satysfakcji, lecz także w kwestii prawa do alimentów. Przedstawimy zatem podstawowe różnice pomiędzy obiema formami rozwiązania małżeństwa, skupiając się na rozbieżnościach w postępowaniu sądowym i konsekwencjach dla każdej ze stron.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Na wspólny wniosek stron postępowanie sądowe w sprawie rozwodu może odbywać się bez orzekania o winie jednego z małżonków. Małżonkowie decydują się na tę formę rozwiązania małżeństwa z kilku ważnych powodów: ograniczenia czasu potrzebnego do uzyskania orzeczenia o rozwodzie, a także minimalizacji kosztów emocjonalnych i finansowych. Proces rozwodowy bez orzekania o winie zajmuje najczęściej maksymalnie dwie rozprawy sądowe, szczególnie jeśli istnieje zgoda co do podziału majątku i tzw. porozumienia rodzicielskiego. Jeżeli byli małżonkowie chcą utrzymać pozytywne relacje i wspólnie przykładać się do wychowania dzieci, rozwód bez orzeczenia o winie będzie najlepszym wyborem. Niektóre sytuacje życiowe wymagają jednak mocniejszego zadbania o własne interesy, czemu służy sądowe postanowienie o winie jednego małżonka za rozpad małżeństwa.

Rozwód z orzeczeniem o winie – najważniejsze różnice

W przeciwieństwie do rozpraw bez orzekania o winie, rozwód z orzeczeniem o winie pociąga za sobą jednoznaczne stwierdzenie winy małżonka za rozpad związku. Jeżeli decydujemy się na rozwód z orzeczeniem o winie, musimy być świadomi, że czeka nas długotrwały i męczący proces sądowy (trwający niekiedy kilka lat) i konieczność powoływania świadków. Orzeczenie winy jednego małżonka daje natomiast prawo do alimentów dla strony poszkodowanej (nie chodzi tu o alimenty na dzieci – te są podstawowym obowiązkiem małżonka, z którym dzieci nie mieszkają). Alimenty są przyznawane w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej poszkodowanego małżonka (w przeciwieństwie do rozwodów bez orzekania o winie – nie musi tu występować niedostatek lub ubóstwo). Rozwód z orzekaniem o winie pociąga za sobą większe koszty postępowania i wynajęcia adwokata. Nie wpływa natomiast na kwestie podziału majątku wspólnego – podział następuje po równo, niezależnie od orzeczonej winy. Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza zatem dłuższy proces sądowy, wyższe koszty i więcej stresu. To jednak tylko stwierdzenie faktów, na które trzeba być gotowym, a nie wymienianie wad takiej formy przeprowadzenia rozwodu. Istnieją wyraźne przesłanki, dla których rozwód z orzeczeniem o winie będzie najlepszym wyjściem, gwarantującym sprawiedliwość dla jednej ze stron. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy korzyści, dlatego zachęcamy do kontaktu z adwokatem, który przedstawi wszelkie za i przeciw obu form prowadzenia sprawy rozwodowej.

Kancelaria Adwokacka Anna Szirch

Kancelaria Adwokacka Anna Szirch prowadzi usługi adwokackie z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Jeżeli potrzebujesz pomocy w efektywnym dochodzeniu swoich praw w procesie rozwodowym, warto zapoznać się z opisem usług i praktycznymi informacjami zawartymi w serwisie https://wroclaw-adwokat.pl/.

Nadanie procesowi rozwodowemu określonego kierunku wymusza podjęcie decyzji na dosyć wczesnym etapie – rozwód z orzeczeniem o winie jednej strony czy bez orzekania o winie? Decyzja ta może mieć daleko idące następstwa nie tylko dla własnej satysfakcji, lecz także w kwestii prawa do alimentów. Przedstawimy zatem podstawowe różnice pomiędzy obiema formami rozwiązania małżeństwa, skupiając się na rozbieżnościach w postępowaniu sądowym i konsekwencjach dla każdej ze stron.

Exit mobile version