Site icon wroclawianin.info

Rusza rekrutacja do żłobków i przedszkoli


W poniedziałek, 1 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych, dofinansowanych przez miasto. Rekrutacja (składanie wniosków) trwa do 12 czerwca. Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 czerwca. Na dzieci czeka ok. 2000 wolnych miejsc. 1300 wolnych miejsc mają jeszcze przedszkola.
Lista placówek oraz wolnych miejsc dostępna jest na miejskich stronach internetowych.

Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych odbywa się jednocześnie i na podstawie jednakowych kryteriów. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci urodzone pomiędzy 1.01.2013 a 13.04.2015 r. oraz posiadające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy pobrać wniosek („Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2015/2016”) ze stron miejskich – www.wroclaw.pl, www.bip.um.wroc.pl, www.wzz.wrocl.pl (strona Wrocławskiego Zespołu Żłobków) lub bezpośrednio z placówki, wypełnić ręcznie lub elektronicznie, znaznaczyć spełniane kryteria a następnie do 12 czerwca złożyć wniosek w 1 wybranej placówce. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8-15, a we wtorki w godzinach 10-17). Ogłoszenie wyników odbędzie się 22 czerwca ok. godz. 10, w dniach 22-30 czerwca opiekunowie podpisują z placówkami umowy, 30 sierpnia ok. godz. 10 udostępnione zostaną listy przyjętych dzieci z podziałem na grupy.

Kryteria rekrutacji nawiązują do kryteriów rekrutacji przedszkolnej. 200 punktów otrzymają dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawne, posiadające niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo, wychowywane przez samotnych rodziców i objęte opieką zastępczą. Dodatkowe punkty są także przyznawane dzieciom, których rodzice pracują lub studiują, przy czym jeśli jest to dwójka rodziców dziecko otrzymuje 50 punktów, jeśli jeden rodzic – 20 punktów. Punktowane jest także złożenie zeznania podatkowego we Wrocławiu (30 punktów), rekrutowanie dwójki lub więcej dzieci do jednej placówki lub rekrutowanie dziecka do placówki, do której rodzeństwo już uczęszcza (10 punktów).

Należy pamiętać, aby wraz z wnioskiem złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów, np. orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku spełniania tego kryterium.

Liczba wolnych miejsc została przygotowana na podstawie ubiegłorocznego zainteresowania rodziców miejscami w żłobkach. Po zakończeniu procesu rekrutacji będzie możliwe zapisywanie się na wolne miejsca lub oczekiwanie na liście rezerwowej.
Kryteria oraz zasady rekrutacji są dostępne na miejskich stronach internetowych. http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-do-zlobkow-2015-wroclaw-informacje

Dodatkowa informacja: do końca sierpnia można się także rekrutować do przedszkoli, które dysponują nadal ponad 1300 wolnych miejsc dla maluchów. Na miejskich stronach internetowych można sprawdzić listę wolnych miejsc.

http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-2015-wolne-miejsca

Exit mobile version