Site icon wroclawianin.info

SoDA odpowiedzią na potrzeby rynku IT we Wrocławiu

Jaka jest przyczyna sukcesu Doliny Krzemowej? Pieniądze, inwestorzy, ulgi w podatkach? – nie, nic bardziej mylnego. Tajemnica Doliny Krzemowej polega na swobodnej wymianie myśli, koncepcji i współpracy pomiędzy firmami. W Polsce powstała właśnie organizacja  SoDA – Software Development Association, mająca na celu rozwijanie współpracy pomiędzy firmami tworzącymi oprogramowanie. To pierwszy tego typu Związek Pracodawców Usług IT w Polsce, do którego już dołączyły pierwsze firmy IT obecne w naszym mieście: SpyroSoft, DO OK, All in Mobile z siedzibą we Wrocławiu oraz SoftwareHut z wrocławskim oddziałem.
                                                                         fot.: mat.pras.
Pozytywne wzorce
– W naszym kraju od lat funkcjonują parki technologiczne, akceleratory czy inkubatory przedsiębiorczości. Wszystkie te instytucje to wartościowe miejsca jednak ich inicjatorami nie są same społeczności, a raczej instytucje rządowe, samorządowe, czy prywatni inwestorzy. To wpływa na charakter i cele tego typu przedsięwzięć – mówi Bartosz Majewski, CEO Organizacji oraz krakowskiej spółki Codibly. Czym zatem różni się SoDA od obecnych rozwiązań mających na celu wspierać przedsiębiorczość? – SoDA działa w stosunkowo wąskim, jednak niezwykle szybko rozwijającym się sektorze, jakim jest branża IT. Tu najbardziej widać potrzebę wymiany informacji pomiędzy firmami. SoDA powstała jako oddolna inicjatywa firm informatycznych, aby wymieniać się doświadczeniami, wspólnie realizować większe projekty, i przede wszystkim użyczać sobie pracowników na partnerskich zasadach – wyjaśnia CEO Organizacji Pracodawców Usług IT.
Unikalna sieć partnerska
W ramach sieci partnerskiej współdziała ponad 300 przedstawicieli  firm IT z całej Polski. Do Związku Pracodawców Usług IT SoDA zapisuje się coraz więcej przedsiębiorstw, a krystalizująca się struktura, daje spore możliwości zarówno większym, jak i mniejszym software house’om. – Wyobraźmy sobie sytuację, w której duża firma IT wygrywa kontrakt, a jego elementem jest jeden mniejszy jednak niezwykle specjalistyczny projekt. Poszukiwanie i zatrudnienie odpowiedniego pracownika mogą trwać miesiącami, dzięki SoDA taki pracownik jest do pozyskania na zasadzie współpracy znacznie szybciej, a w dodatku posiada on niezbędne doświadczenie. Firma, będąca członkiem SoDA, wypożycza takiego specjalistę albo czasami nawet cały zespół. Po skończonym projekcie zespół czy osoba wraca do macierzystej firmy i wszyscy są zadowoleni z przebiegu całego procesu – tłumaczy Robert Strzelecki – jeden ze współzałożycieli organizacji oraz Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej TenderHut, a także spółki zależnej SoftwareHut posiadającej oddział we Wrocławiu.
Korzyści w skali regionu 
Członkowie organizacji od lat realizują projekty dla klientów z całego świata, jednak ich zaplecze programistyczne znajduje się w polskich ośrodkach. Według danych GUS na koniec 2017 r. w Polsce brakuje 50 tys. specjalistów IT. Komisja Europejska szacuje, że do 2020 roku w całej Europie będzie brakować 800 tys. specjalistów IT, a programiści znad Wisły są uznawani za jednych z lepszych na świecie. Jednak znalezienie i zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika jest czasochłonne i kosztowne. Propozycja Związku, czyli międzyfirmowa współpraca i tworzenie zespołów ponad podziałami jest unikalna dla całego rynku IT. O korzyściach płynących z takiej współpracy najlepiej mówią sami członkowie Związku:
– SoDA zrzesza firmy o precyzyjnie określonym profilu, co sprawia, że jest to znakomite forum do wymiany doświadczeń na wszelkie tematy związane z działalnością przedsiębiorstw produkujących oprogramowanie. Często też korzystamy z wiedzy i kompetencji specjalistów pracujących w innych firmach zrzeszonych w organizacji – mówi Konrad Weiske, prezes wrocławskiej spółki SpyroSoft, pełniący funkcję COO w SoDA.
– Dzięki wymianie know-how udało nam się uniknąć wielu błędów. Współpraca między firmami w ramach SoDA pomogła nam zwiększyć przychody i zminimalizować przestoje między projektami. Dodatkowo możemy realizować dla naszych klientów projekty z wachlarza usług wykraczającego poza nasze kompetencje – mówi Łukasz Konior z All in Mobile.
–  W Polsce mamy świetnych specjalistów, którzy według niezależnego rankingu są w TOP3 najlepszych programistów na świecie. Skoro renoma polskiego developera jest tak silna, to powinnością firm i organizacji jest wzmacnianie tego wizerunku globalnie – mówi Dmitrij Żatuchin, CEO z DO OK, Dyrektor ds. Współpracy między członkami SoDA. – Jeśli na rynku nie ma dostępnych wykwalifikowanych pracowników, to jako pracodawcy mamy poważny problem, a SoDA oferuje nie tylko rozwiązanie, ale i wartość dodaną: wspólne know-how – dodaje.
Niespotykane podejście
Polski biznes różni się od zachodniego poziomem otwartości – rodzimi przedsiębiorcy są jeszcze dosyć hermetyczni i niechętnie dzielą się wiedzą praktyczną, doświadczeniami czy specjalistami. Jednak są wyjątki, takie jak branża IT, która ideę open-source (swobodny dostęp do oprogramowania dla wszystkich jego użytkowników), przeniosła na kanwę działań biznesowych. Firmy programistyczne częściej współpracują ze sobą niż rywalizują. Rynek potrzeb IT jest tak duży, że ciężko jest mówić o faktycznej konkurencji. Polskie spółki IT, pozyskujące klientów za granicą, rzadko spotykają się jako realni konkurenci przy tym samym projekcie. Klienci oczekują dostępu do najlepszych specjalistów, a taki mogą zapewnić albo bardzo duże podmioty, albo grupa współpracujących ze sobą software house’ów. Na ten wariant różnorodności i wysokiej jakości stawia Związek.
Razem do sukcesu
SoDA jako oddolna inicjatywa ma pełnić dla przedstawicieli firm tworzących oprogramowanie pole do współpracy zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Im grupa jest liczniejsza, tym działa sprawniej i efektywniej. Dlatego założyciele Związku zapraszają wszystkie software house’y z Polski do przyłączenia się i zaangażowania w ich działalność. Spółki komunikują się ze sobą na zamkniętej grupie na portalu Facebook: Software Houses Community (powered by SoDA)- Wiedza/Giełda/Projekty.
Już 17–19 października firmy z sieci partnerskiej SoDA spotkają się na żywo podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Zaplanowano panel dyskusyjny prezesów polskich software house’ów oraz wiele prelekcji na tematy branżowe np. „Sytuacja polskich software house’ów w Polsce versus benchmarki z innych krajów”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu organizatorzy zapraszają do kontaktu z Przemysławem Grzywą pod adresem: przemek@revolve.pro.
Exit mobile version