Rehabilitacja lecznicza na koszt ZUS

Jesteś zagrożony długotrwałą chorobą? Masz możliwość skorzystania z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS. Jak informuje Iwona Kowalska, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału ZUS, program skierowany jest do wszystkich ubezpieczonych zagrożonych utratą zdolności do pracy z powodu choroby lub rencistów rokujących odzyskanie zdolności do pracy. Rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS jest realizowana w następujących profilach; choroby […]