zmiany w organizacji ruchu

Zmiana ruchu na Gwarnej

Od 7 lutego na ul. Gwarnej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Piłsudskiego wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu w związku z budową budynku hotelowo-usługowego. Do 10 marca będzie zajęty chodnik oraz fragment jezdni, na których wyznaczono strefę bezpieczeństwa na czas wbudowywania ścianek Larsena. Ze względu na zwężenie jezdni, na czas prowadzenia prac, częściowo zlikwidowane zostaną miejsca postojowe […]