Wernisaż wystawy „Sensy Byty Mary”

27 listopada, w Centrum Kultury Wrocław Zachód, odbędzie się wernisaż wystawy „Sensy Byty Mary” Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wydarzeniu towarzyszyć będzie spotkanie z autorem, projekcja multimedialnego wernisażu „Ściany w 3D” oraz mini-koncert jazzowy, w wykonaniu samego Pawluśkiewicza. Ekspozycja składać się będzie z prac, pochodzących z cykli: Krajobrazy, Fakty i Ludzie, Wędrówki po Morzu Czerwonym, Sensy, Byty, […]