18 listopada – Przebaczamy i prosimy o przebaczenie

18 listopada 1965 roku polscy biskupi wystosowali orędzie do biskupów niemieckich, w którym padły słowa „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.  Był to jeden z najważniejszych dokumentów w historii pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. List był niejako odpowiedzią na wystosowane 1 października 1965 r. Memorandum Wschodnie. Autorem i inicjatorem listu był przyszły arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. List był […]