Szkolenie: Integracja i automatyzacja. Sposób na skuteczne pozyskiwanie Klientów i ich obsługę

Obsługa Klienta wydaje się być zapomnianym sektorem wielu organizacji. Tymczasem na naszych oczach dzieje się w niej prawdziwa rewolucja. Dziś nie możemy już o niej myśleć jako o niechcianej drodze kontaktu, ale elemencie marketingu, odpowiedzialnego za wzrost dochodów firmy. Nowe standardy w obsłudze Klienta są wymuszone kilkoma czynnikami. Można wśród nich wymienić coraz większą konkurencję, […]