Zgłoś swój projekt do WBO 2017

Do 17 lutego można zgłaszać swoje propozycje projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. W tym roku do wydania jest 25 mln złotych. Projekt może zgłosić osoba pełnoletnia – lider projektu, z którym konsultowany jest jego kształt na każdym etapie realizacji. Wrocław podzielony jest na 14 rejonów. Każdy rejon ma do wydania 1,5 mln zł (łącznie […]