Dobra szkoła? MEN proponuje zmiany i rozpoczyna konsultacje

Projekty reform podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania zostały udostępnione 30 listopada na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Do 9 grudnia eksperci, nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą przesyłać opinie na temat proponowanych zmian. Opinie zgłaszać można: Podstawa programowa – e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl Ramowe plany nauczania – e-mail: ramoweplany@men.gov.pl Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 […]

Będą zmiany w administracji podatkowej

Luki w opodatkowaniu mają zniknąć. Planowana jest reforma administracji podatkowej, która umożliwi większą ściągalność podatków VAT i CIT. Częstsze mają być także kontrole. Przychody z podatków VAT i CIT są coraz niższe. W ubiegłym roku luka podatku od towarów i usług była szacowana na 53 mld zł, o 12 mld więcej niż rok wcześniej. W Krajowym Planie Działania Administracji […]