Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew – mniej formalności i mniejsze kary

Liberalizacja przepisów dotyczących wycinania drzew i krzewów pomoże uniknąć horrendalnych kar nakładanych na właścicieli posesji, którzy usunęli z nich drzewa zagrażające życiu. Z drugiej strony, nowe prawo może przyczynić się do większej bezkarności inwestorów. Do niedawna za wycięcie bez pozwolenia drzewa, również na swojej nieruchomości, groziły kary od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. I […]