Barbara Banaś oprowadza po wystawie wybitnego angielskiego artysty Henry Moore’a /wywiad/

Z rozmowy z kuratorką wystawy, Barbarą Banaś, dowiadujemy się m.in. o drodze artystycznej Moore`a, o wpływie rzeźby greckiej i prekolumbijskiej na jego sztukę, a także jak pojmował rzeźbę w relacji z naturą. Wystawę można oglądać do 20 stycznia 2019 roku w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu. dr Barbara Banaś, fot. z archiwum kuratorki wystawy Barbara Lekarczyk-Cisek: […]