zmiany w organizacji ruchu

Zmiana ruchu na Gwarnej

Od 7 lutego na ul. Gwarnej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Piłsudskiego wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu w związku z budową budynku hotelowo-usługowego. Do 10 marca będzie zajęty chodnik oraz fragment jezdni, na których wyznaczono strefę bezpieczeństwa na czas wbudowywania ścianek Larsena. Ze względu na zwężenie jezdni, na czas prowadzenia prac, częściowo zlikwidowane zostaną miejsca postojowe […]

Zmiana organizacji ruchu na Ofiar Oświęcimskich

16 listopada wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu kołowego na Ofiar Oświęcimskich. Dotyczą one odcinku od ul. Gepperta do ul. Świdnickiej. Zlikwidowane zostaną miejsca postojowe oraz strefa zamieszkania od numeru 15 do ulicy Świdnickiej po obu stronach drogi.  Zakaz nie obejmie obsługi komunikacyjnej danych posesji oraz określonych dostaw towaru. JS