Site icon wroclawianin.info

Tajemniczy Hariowie i ludzie ognia we Wrocławiu

ludzie ognia

Zobacz, jak wytapia się żelazo, poznaj kowalski trud, zmierz się z barbarzyńcami.  Muzeum Archeologiczne zaprasza w sobotę i niedzielę 16-17 czerwca na  trzecią  edycję imprezy plenerowej organizowanej w ramach Dni Wrocławia. Wydarzenie poświęcone będzie w całości prezentacji  rzemiosł opartych na wykorzystaniu ognia, funkcjonujących na ziemiach polskich w starożytności.

Świder ogniowy. Fot. Katarzyna Cebula

Osią programu będzie rekonstrukcja wytopu żelaza w piecu dymarskim, wzorowanym na obiektach sprzed niemal 2 tysięcy lat, odkrywanych przez archeologów m.in. na Śląsku.

W pierwszym dniu imprezy wznoszony będzie gliniany szyb pieca oraz w specjalnym palenisku prażona będzie ruda żelaza. W drugim dniu w dymarze – rekonstruktorzy przeprowadzą proces wytopu, którego finałem będzie wydobycie z pieca i przekuwanie tzw. łupki, czyli bryły surowego żelaza. Przez cały czas działał będzie warsztat kowalski produkujący gotowe wyroby.

W wydarzeniu uczestniczyć będą również rekonstruktorzy prezentujący szereg innych„wysokotemperaturowych” rzemiosł. Po raz pierwszy w Arsenale zaprezentuje swój warsztat odlewnik-brązownik. Dużą atrakcją będzie pokaz dawnej technologii produkcji naczyń glinianych i ich wypału w piecu garncarskim. Odmienny charakter będzie miała praca szklarzy wytwarzających biżuterię w formie różnokolorowych paciorków. Z kolei, ze skomplikowanymi technikami wykonywania srebrnej biżuterii w pradziejach zapozna zwiedzających mistrz-złotnik.

Ponieważ żelazo stanowiło w okresie rzymskim podstawowy surowiec do produkcji broni i uzbrojenia, interesującym punktem programu będzie przedstawienie dwóch rywalizujących ze sobą ówcześnie militarnych światów: rzymskich legionistów i barbarzyńskich wojowników reprezentowanych przez tajemniczych Hariów. Oprócz pokazów broni i uzbrojenia przewidziane są również inscenizacje historyczne z ich udziałem.

Polecamy  – wstęp wolny!

Arsenał Miejski

16 czerwca (sobota), godz. 12.00-19.00

17 czerwca (niedziela), godz. 11.00-18.00

Pełny program znajduje się na www.mmw.pl

Exit mobile version