Site icon wroclawianin.info

Zmiany w organizacji ruchu

zmiany w organizacji ruchu

ul. Heleny Modrzejewskiej – zakaz postoju
W dniach 8 – 11 grudnia na ulicy Modrzejewskiej obowiązywał będzie zakaz postoju, zarówno po stronie hotelu Monopol jak i po stronie Opery. Zmiana zostaje wprowadzona dla potrzeb organizacji Europejskich Nagród Filmowych.

ul. Malarska, ul. Bernardyńska, ul. Kanonia – wprowadzenie opłat za postój
Z dniem 8 grudnia na wybranych odcinkach wspomnianych ulic zaczną obowiązywać opłaty za postój.

Powodem wprowadzenia opłat jest chęć wymuszenia rotacji i zwiększenia dostępności miejsc postojowych. Wszystkie miejsca znajdują się w strefie B, gdzie obowiązują następujące stawki opłat:

ul. Wszystkich Świętych – zajęcie jezdni i zakaz postoju
Od 8 do 21 grudnia zajęty będzie pas jezdni przylegający do budynku dawnego szpitala (aż do ul. Cieszyńskiego). Na drugiej połowie jezdni obowiązuje zakaz postoju. Powodem zmian w organizacji ruchu będą prace rozbiórkowe w budynku.

ul. Sułowska – ruch wahadłowy
W dniu 10 grudnia odbędzie się kolejny, comiesięczny przegląd tymczasowego mostu, zastępującego modernizowany most Widawski. W godzinach 9.00 – 12.30 na moście obowiązywał będzie ruch wahadłowy.

Exit mobile version