Site icon wroclawianin.info

Zostań radnym osiedlowym

Za niespełna dwa miesiące, 23 kwietnia 2017 r., wrocławianie pójdą do urn, by wybrać swoich przedstawicieli do rad osiedli. Do 24 marca można składać zgłoszenia na radnych osiedlowych w Miejskiej Komisji Wyborczej przy ul. Sukiennic 9 we Wrocławiu.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Aby dokonać zgłoszenia należy pobrać i wypełnić formularze dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Wrocławia (www.bip.um.wroc.pl – zakładka: Wybory do Rad Osiedli 2017 – Informacje dla kandydatów na radnych). Niezbędne jest także zebranie minimum 15 głosów poparcia wśród mieszkańców osiedla. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 do 24 marca w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Sukiennice 9).

Po spełnieniu wymogów formalnych i zarejestrowaniu kandydatury, można rozpocząć kampanię wyborczą wśród mieszkańców osiedla.

Co może rada osiedla?

Mimo że rada osiedla jest przede wszystkim ciałem opiniodawczym, może mieć realny wpływ na jakość życia na osiedlu. Rada może np.:

Co roku Gmina Wrocław analizuje również wnioski rad osiedli w sprawie większych inwestycji (tzw. karty inwestycyjne). Mogą one dotyczyć np. powstania nowej szkoły, ośrodka sportu, placu zabaw czy parku.

 

Kto może zostać radnym?

Informacje dotyczące wyborów będą na bieżąco aktualizowane w serwisie: LINK

Szczegóły także na Facebooku: LINK

Exit mobile version