Bezpłatna komunikacja miejska dla rodzin korzystających z programu 2+3

Od 13 stycznia rodziny wielodzietne korzystające z programu „Pomoc dla rodzin wielodzietnych 2+3 i jeszcze więcej” będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej na wszystkich typach linii: –        dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych w wieku od 4 do 24 lat (przed zaproponowaną zmianą dzieci i młodzież miały uprawnienie do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej w soboty, niedziele i święta), –        rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z rodzin wielodzietnych, które przystąpiły do programu w soboty, niedziele i święta. We Wrocławiu z programu korzysta około 4500 rodzin.  Wprowadzana zmiana ma na celu zmniejszenie obciążenia budżetu rodzin, zwłaszcza tych ze słabą kondycją materialną (ok. 22% wrocławskich rodzin wielodzietnych wymaga wsparcia pomocy społecznej). Przyznanie ww. prawa przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania dzieci, zwłaszcza tych w wieku szkolnym, które dojeżdżają do placówek oświatowych, niejednokrotnie znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania. Wprowadzenie ww. praw będzie również wpływało na efektywniejsze korzystanie z form pomocy, oferowanych przez gminę w ramach Programu „2+3 i jeszcze więcej”, a tym samym na zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Działania te wpisują się w ogólnopolską polityką wspierania rodzin wielodzietnych, poprzez nadawanie im uprawnień, mających wpływ na ich sytuację ekonomiczną, oraz promowania modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku.

1 thought on “Bezpłatna komunikacja miejska dla rodzin korzystających z programu 2+3”

  1. Z tego wynika, że rodzice mogą tylko w weekendy i święta jeździć z młodszymi dziećmi za darmo. A codziennie odwożąc je do szkoły muszą kupować bilety. Ot sprytne, bo przecież mają za darmo…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *