Budżet Wrocławia na 2019 r.- prezydent przedstawił swoje propozycje

Dziś na konferencji prasowej Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia oraz Marcin Urban, Skarbnik Miasta, przedstawili główne założenia proponowanego budżetu Wrocławia na 2019 r.

                                                        Fot.: Jacek Sutryk podczas konferencji/ mat.pras.

Projekt budżetu odzwierciedla najważniejsze założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 2019, które po konsultacjach społecznych zostały przyjęte w czerwcu br. 

Dochody budżetu Miasta zaplanowano w kwocie 4.490 mld zł. 70% to dochody własne – m.in. są to wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku, dochody z usług oraz wpływy z podatków dochodowych. Co ważne – ze względu na zwiększone dochody z PIT oraz podatku od nieruchomości –  w budżecie po autopoprawkach zmniejszony zostanie deficyt o 55 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie zwiększone zostaną wydatki na m.in. komunikację zbiorową, zieleń, poprawę jakości powietrza. – Niezależnie od kwot zapisanych w budżecie na wymianę pieców i remonty torowisk, środki na te cele będą zwiększane w ciągu roku. Każdy dodatkowy wniosek o wymianę pieca zostanie uwzględniony. A torowiska remontować będziemy z taką intensywnością na jaką pozwolą możliwości ZDiUM i firm wybieranych w przetargach –mówi Jacek Sutryk. 

Największy wydatek budżetowy to ten związany z oświatą (niemal 1,3 mld zł). Na zadania inwestycyjne zaplanowano prawie 800 mln zł, a na pomoc społeczną i wsparcie rodzin prawie 700 mln zł. 

– Po korekcie w budżecie Wrocławia zapisano na inwestycje w tabor komunikacji miejskiej 63 mln złotych. Dzięki temu MPK będzie mogło pozyskać ze środków unijnych i kredytów ok. 400 mln zł– mówił Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia. – pozwoli to na zakup 50 autobusów i rozpoczęcie przetargu na 39 nowych tramwajów– dodał.

W przedkładanym w czwartek radnym miejskim projekcie budżetu znalazły się zarówno poprawki prezydenta, wspierających go klubów koalicyjnych oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości.
– Uwzględniliśmy poprawki, które złożone zostały z myślą o mieszkańcach Wrocławia bez względu na szyldy i przynależności partyjne. Dla mnie to coś normalnego i jestem gotowy do dyskusji z każdym, kto na miasto patrzy przez pryzmat potrzeb mieszkańców, a nie legitymacji partyjnej – zakończył Jacek Sutryk.

Skarbnik miasta omówił także wysokości bonifikat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.  Zaproponowany poziom 60% nawiązuje do rządowej propozycji także 60% dla nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie miasto nie zmniejsza bonifikat przy sprzedaży nieruchomości – te nadal sięgają do 98%. Ale nie wolno łączyć sprzedaży z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności – dodaje skarbnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *