Certyfikaty Wrocław bez barier 2015

Rusza kolejna edycja plebiscytu Wrocław bez barier

Certyfikat „Wrocław bez barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Prestiżowy dokument jest sygnowany przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Certyfikaty w czterech kategoriach przyznaje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędu miejskiego.

Osoby o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, które mieszkają we Wrocławiu, powinny mieć możliwość korzystania z szeroko pojętej przestrzeni miejskiej. Odpowiedzią na ich potrzeby jest Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bez barier, wyznaczający standardy, idee, i kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej.

Program to z jednej strony sposób na zmianę mentalności, z drugiej natomiast droga do poszukiwania konkretnych rozwiązań i ich wdrażanie. Priorytetowy charakter mają te działania, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, sprzyjają włączaniu ich w główny nurt życia społecznego oraz w sposób maksymalnie efektywny aktywizują we wszystkich najważniejszych sferach życia. Zarówno program, jak i konkretne działania podejmowane we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych wynikają wprost z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012r.

Chcemy, żeby dzięki działaniom nagradzanych zyskiwał także wizerunek Wrocławia jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych.  – Wrocław bez barier to stan świadomości. Zależy od nas wszystkich. Sporo już się udało, ale jest jeszcze dużo do udoskonalenia – tylko, że bariery architektoniczne, włącznie z przysłowiowymi „trzema schodami” przy pomocy da się pokonać, ale „betony w głowach” zdecydowanie trudniej. Temu służy promowanie i pokazywanie dobrych przykładów i wręczanie wyróżnień – mówiłBartłomiej Skrzyński, zajmujący się we wrocławskim magistracie osobami niepełnosprawnymi.

Certyfikat przyznawany jest w czterech kategoriach:
I. Miejsce dostępne dla wszystkich
II. Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności
III. Integracja społeczna
IV. Społeczna odpowiedzialność biznesu
Zgłoszenie kandydata do certyfikatu następuje na podstawie formularza
zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury na adres mailowy wzd@um.wroc.pl (przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego) lub osobiście do siedziby organizatora ul. G.Zapolskiej 4, pok. 347 (złoszenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego), w terminie do dnia 16 listopada 2015 roku. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się na początku grudnia


W trakcie edycji 2014 plebiscytu, podczas uroczystej Gali w Porcie Lotniczym Wrocław (laureat Certyfikatu 2013r.) uhonorowano następujących laureatów Certyfikatu „Wrocław bez barier”:

–        J. Eks. Ks. Abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski – w kategorii: „Integracja społeczna”

–        Teatr Muzyczny Capitol – w kategorii: „Miejsca dostępne dla wszystkich”

–        Fundacja Potrafię Pomóc- w kategorii: „Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności”

–        Vermeiren Polska sp. z o.o. – w kategorii „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *