CKE: maturę zdało 79,7 proc. absolwentów

CKE podała we wtorek wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 14,8 proc. tych, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

                                                                                  źródło fot. pixabay.com

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,3 proc., a prawo do poprawki ma 10,6 proc. W technikach było nieco gorzej – 69,6 proc. absolwentów zdało, a prawo do poprawki ma 22,3 proc.

W tym roku w liceach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów, z matematyki – 87 proc., a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 97 proc. W technikach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów, z matematyki – 75 proc., a z języka angielskiego – 93 proc.

Średni wynik wszystkich tegorocznych maturzystów z egzaminu z biologii to 32 proc. możliwych do uzyskania punktów, z chemii – 40 proc., filozofii – 39 proc., fizyki – 35 proc., geografii – 30 proc., historii – 32 proc., historii muzyki – 46 proc., historii sztuki – 44 proc., informatyki – 34 proc., języka kaszubskiego – 62 proc., języka łacińskiego i kultury antycznej – 58 proc., języka łemkowskiego – 95 proc. (zdawała jedna osoba w całym kraju), z wiedzy o społeczeństwie – 28 proc.

5,5 proc. abiturientów nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Będą mogli poprawiać wynik dopiero za rok. W 259 przypadkach unieważniono egzamin. W 51 wynikało to z wniesienia na egzamin telefonu komórkowego lub korzystania z niego podczas egzaminu, a w 99 stwierdzono niesamodzielność pisania egzaminu (trzy przypadki wykryto podczas egzaminu, a 96 podczas sprawdzania prac).

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku około 247 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników. Musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

Indywidualne wyniki można sprawdzać w systemie informatycznym macierzystej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W razie wątpliwości można wnioskować o weryfikację do Komisji Okręgowej, a następnie odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny/PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *