Co wydarzyło się w ciągu miesiąca od pożaru przy ul. Szczecińskiej?

12 kontroli miejsc gromadzenia odpadów, zawiadomienie do prokuratury w sprawie kart przekazania odpadów i wykrycie, zabezpieczenie oraz wywiezienie 45  pojemników wypełnionych niebezpiecznymi chemikaliami. Miesiąc po pożarze przy ulicy Szczecińskiej trwały i nadal będą trwać, wzmożone kontrole dotyczące gospodarowania odpadami na terenie Wrocławia. Działań podjętych w tym czasie ze strony Miasta jest więcej. 

                                                                                   fot: pixabay.com

Przypomnienie

16 grudnia 2018 roku ok. godz. 19.55 na nielegalnym miejscu gromadzenia odpadów przy ul. Szczecińskiej wybuchł pożar. W akcji gaśniczej brało udział  170 strażaków, 44 zastępy Straży Pożarnych z Wrocławia i okolic. Ogień rozprzestrzenił się na powierzchni 150 m2 składowiska odpadów.

W listopadzie 2017 roku została wydana decyzja nakazująca usunięcie odpadów. O nielegalnym miejscu gromadzenia odpadów przy ul. Szczecińskiej Wydział Środowiska i Rolnictwa w marcu 2018 r. złożył zawiadomienie do prokuratury. Toczyło się w tej sprawie postępowanie, które w październiku 2018 r. zostało  umorzone. Zdaniem biegłego „nie stwierdzono by ich (odpadów) przyjmowanie, magazynowanie i przetwarzanie bez wymaganego zezwolenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym zagroziło życiu lub zdrowiu człowieka lub też mogło powodować istotne obniżenie jakości powierzchni ziemi i powietrza”.

– Żałuję, że prokuratura nie widzi całego wymiaru spraw administracyjnych, które należy także brać pod uwagę. Dlatego też złożę wniosek o ponowne wznowienie postępowania i objęcie go nadzorem przez Prokuratura Regionalnego – zapowiedział na konferencji prasowej, 17 grudnia 2018 r., Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.

18 grudnia wiceprezydent Adam Zawada powołał 5 zespołów, które zajmują się kontrolą miejsc gromadzenia odpadów położonych na terenie miasta. W skład zespołów wchodzą pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMW, strażnicy miejscy i strażacy.

Ul. Szczecińska

Na początku roku do Urzędu Miejskiego wpłynęła odpowiedź z Prokuratury Rejonowej dotycząca objęcia nadzorem działań Prokuratury Okręgowej w sprawie zlokalizowanego przy ul. Szczecińskiej nielegalnego punktu gromadzenia odpadów. „Jesteśmy zdeterminowani, żeby to miejsce zniknęło z mapy Wrocławia. Pomimo wielu kontroli oraz doniesienia do prokuratury, postępowanie zostało umorzone. Cieszy nas pozytywna odpowiedź Prokuratury Rejonowej w tej sprawie” – komentuje Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia.

12 kontroli i zapowiedź kolejnych

Od początku 2019 roku na terenie Wrocławia odbyło się 12 kontroli miejsc gromadzenia odpadów, z czego 5 lokalizacji to nielegalne wysypiska. Toczą się postępowania administracyjne mające na celu usunięcie i prawidłowe zagospodarowanie odpadów oraz nałożenie kar na osoby nielegalnie gromadzące odpady. W opinii Straży Pożarnej  skontrolowane miejsca nie stanowią zagrożenia pożarowego. W następnych dniach podobne kontrole dotyczyć będą kolejnych miejsc, gdzie gromadzone są odpady.

45 zbiorników przy ul. Strzegomskiej

Początek 2019 roku to także wykrycie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej miejsca, w którym składowanych było 45 pojemników wypełnionych niebezpiecznymi chemikaliami (każdy o pojemności 1 tys. litrów). Wszystkie pojemniki zostały odpowiednio zabezpieczone, a następnie wywiezione do utylizacji.

Straż Miejska zapowiada dalsze działania: „Skontrolujemy wszystkie złomowiska na terenie miasta pod kątem legalności zbierania na nich odpadów. ” – zapowiada Waldemar Forysiak, rzecznik Straży Miejskiej Wrocławia.

Zawiadomienie do prokuratury

Efektem prowadzonych w styczniu prac było także złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na „podrobieniu dokumentów – kart przekazania odpadów (…) oraz użycia tych dokumentów jako autentycznych”.  W toku prowadzonych przez WŚiR UM działań stwierdzono, że przy inwestycji Obwodnica Leśnicy posłużono się  „podrobionymi kartami przekazania opadów jako autentycznymi dokumentami potwierdzającymi rzekomo prawidłowe zagospodarowanie odpadów wytworzonych w ramach realizowanego zadania”.

Ponadto, w ostatnich dniach Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia wszczął postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorstwa Alba, które w 2013 roku dwukrotnie dopuściło się przekazania odpadów do instalacji innej niż wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, tj. zagospodarowała odpady w swojej instalacji zamiast przetransportowania ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rudnej Wielkiej. Firma, odwołując się od wydanej w tym zakresie decyzji Prezydent a Wrocławia nakładającej na przedsiębiorstwo karę finansową, wystąpiła na drogę sądową. Aktualnie (od listopada 2017 roku) dokumentacja sprawy znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który bada sprawę.

– Dodatkowo, 11 stycznia przedsiębiorstwo Alba objęte zostało kontrolą prowadzona przez  pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia. Sprawdzamy m.in. dokumentację potwierdzającą zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych” – mówi Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia

Wrocław kontrolowany

Miasto Wrocław na przestrzeni ostatnich lat było kontrolowane zarówno przez NIK, jak i Wojewodę Dolnośląskiego (odpowiednio w 2016 i 2017 roku). Za każdym razem otrzymując pozytywną ocenę w związku z prowadzoną na terenie miasta gospodarką odpadami komunalnymi. Podobnie, pozytywną ocenę w tym zakresie, otrzymała w 2014 roku miejska spółka Ekosystem, zarządzająca w imieniu Prezydenta, utrzymaniem czystości we Wrocławiu, w tym nadzorująca firmy odbierające odpady od mieszkańców.

1 thought on “Co wydarzyło się w ciągu miesiąca od pożaru przy ul. Szczecińskiej?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *