Dodatkowe odbiory odpadów zielonych

Ekosystem zlecił interwencyjne odbiory odpadów zielonych, których po ostatniej burzy pojawiło się wyjątkowo dużo.

Na przełomie lipca i sierpnia firmy odbierające śmieci prowadzą na zlecenie Ekosystemu dodatkowe, interwencyjne zbiórki odpadów zielonych (worki i gałęzie) na najbardziej dotkniętych ostatnią nawałnicą osiedlach. Dodatkowe odbiory są realizowane od 27 lipca do 1 sierpnia bieżącego roku na osiedlach:

27 lipca Maślice Wielkie, Maślice Małe, Pracze Odrzańskie, Kozanów, Muchobór Wielki, Klecina, Przedmieście Oławskie, Psie Pole

28 lipca Stabłowice Stare, Stabłowice Nowe, Marszowice, Grabiszyn/ Gajowice, Klecina, Przedmieście Oławskie, Psie Pole

29 lipca Pilczyce, Gądów Mały, Złotniki, Gajowice, Ołtaszyn, Przedmieście Oławskie, Psie Pole

30 lipca Popowice, Nowy Dwór, Żerniki, Żerniki Nowe, Oporów, Ołtaszyn, Wojszyce, Przedmieście Oławskie, Psie Pole

31 lipca Leśnica,Żar, Pustki, Mokra, Ratyń, Muchobór Mały, Strachowice, Jerzmanowo i Jarnołtów, Wojszyce, Partynice, Przedmieście Oławskie, Psie Pole

1 sierpnia Partynice

Spis poszczególnych ulic znajduje się w harmonogramach odbioru na stronie internetowej www.ekosystem.wroc.pl

Obecnie, w wyniku prac prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej i Ekosystem, w większości usunięte zostały drzewa oraz gałęzie i odpady zielone pochodzące z pasa drogowego w rejonie Fabrycznej (Muchobór Wielki, Grabiszyn i sąsiadujące osiedla), a główne prace porządkowe w pasie drogowym prowadzone będą na Krzykach.

Przypominamy, że za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta odpowiadają właściciele i zarządcy poszczególnych terenów.

Jednocześnie bardzo prosimy zarządców, spółdzielnie i właścicieli prywatnych o nieumieszczanie drzew i konarów pochodzących z ich nieruchomości w pasie drogowym. Właściciele i zarządcy powinni te odpady usuwać we własnym zakresie i na swój koszt. Ekosystem przyjmuje także od zarządców, właścicieli i spółdzielców zgłoszenia i podstawia kontenery na odpady.

Gałęzie i odpady zielone można także dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  1. Kazimierza Michalczyka 9
    od poniedziałku do piątku w godzinachod 8.00 do 17.00
    w sobotyw godzinach 8.00 16.00
  2. Janowska 51 (przy kompostowni miejskiej)
    od poniedziałku do piątku w godzinach7.00 15.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *