Działania antysmogowe we Wrocławiu – kontrole stacji diagnostycznych i materiałów spalanych w piecach

We Wrocławiu zostały podjęte działania mające na celu poprawę jakości powietrza w ramach tzw. programu antysmogowego. Realizacja złożonej deklaracji, odbyła się wraz z udziałem stacji kontroli pojazdów na terenie Wrocławia. Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Wrocławia od 1 stycznia 2016 roku inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariusze Policji będą przeprowadzali we Wrocławiu wyrywkowe kontrole pojazdów, które zostały dopuszczone do ruchu przez stacje diagnostyczne. Kontrole będą prowadzone w najbliższym sąsiedztwie stacji kontroli pojazdów. Mamy nadzieję, że diagności zaangażują się do wspólnego działania przeciwko nadmiernej emisji szkodliwych spalin. Jednocześnie przypominamy, że konsekwencją niezgodnego z przepisami wykonania badania diagnostycznego pojazdu jest cofnięcie uprawnień do wykonywania badań technicznych na 5 lat. Od listopada Ekopatrol Straży Miejskiej prowadzi wzmożone kontrole na terenie naszego miasta. Strażnicy sprawdzają czym Wrocławianie palą w piecach. Oddział Ochrony Środowiska oraz Oddziały Patrolowe przeprowadziły kontrole, szczegóły poniżej: LISTOPAD (2–26.11.2015r.) ·        Przeprowadzono 410 kontroli ·        Nałożono 42 mandaty karne na kwotę 9350 zł. ·        pouczenia 6 osób ·        skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu GRUDZIEŃ 2015r. W dniach 27.11 do 3.12.2015r. ·        przeprowadzono 95 kontroli ·        nałożono 4 mandaty karne na sumę 750 zł. W okresie 4.12. – 10.12.2015r. ·        przeprowadzono 97 kontroli ·        nałożono 5 mandatów karnych na sumę 600 zł. ·        pouczono 1 osobę ·        skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu W okresie 11-17 grudnia 2015r ·        przeprowadzono 80 kontroli ·        nałożono 9 mandatów karnych na sumę 1000 zł. ·        skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu ·        pouczono 1 osobę Bardzo prosimy mieszkańców Wrocławia, aby w przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego spalania śmieci lub odpadów, niezwłocznie skontaktować się: Straż Miejska Wrocławia – Referat Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986 (całodo-bowy) lub 71 347 16 43 Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 91 00 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska + tel. 71 372 13 06 ( tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą). Na stronie http://www.wroclaw.pl/srodowisko/piece-to-nie-smietnik można również wypełnić formularz dotyczący podejrzenia palenia szkodliwymi materiałami w piecach. Prosimy również o to, aby nie spalać liści w ogrodach przydomowych, ogródkach działkowych czy też w każdym innym miejscu. Suche liście wystarczy spakować – a odbierze je Ekosystem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *