GUS: pięć regionów wytwarza ponad połowę PKB kraju

W 2017 roku ponad połowę (55 proc.) krajowej wartości produktu krajowego brutto zostało wytworzone w pięciu regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2016 roku, przy czym największy w regionie podlaskim – o 8,1 proc., a najmniejszy w regionie lubuskim – o 5,2 proc., wobec 6,9 proc. dla kraju ogółem.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2017 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1 proc. w regionie opolskim do 17,2 proc. w regionie warszawskim stołecznym.

Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 roku kształtowała się na poziomie od 35,6 tys. zł w regionie lubelskim (68,9 proc. przeciętnej dla kraju) do 113,3 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (218,9 średniej krajowej).

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2017 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym to odnotowano najniższy jego poziom.

Źródło: GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *