Jak chronić strzegomski granit i koniakowskie koronki? Komisja Prawna za ochroną tradycyjnych produktów

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów, obowiązująca już w przypadku produktów rolnych, powinna być rozciągnięta także na wyroby nierolnicze, których wytwarzanie opiera się na lokalnych tradycjach. Taka ochrona pozwoliłaby zachować kulturowe dziedzictwo lokalnych społeczności i pobudzić gospodarkę – uznali posłowie do PE, członkowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w przyjętej dziś nielegislacyjnej uchwale. Na liście produktów, które mogłyby być objęte ochroną znalazły się m.in. strzegomski granit, koniakowskie koronki, krośnieńskie szkło i bolesławicka ceramika.

Posłowie wezwali Komisję Europejską do jak najszybszego stworzenia jednolitego systemu ochrony oznaczeń geograficznych dla produktów nierolniczych. „To pierwszy krok ku stworzeniu systemu ochrony europejskiego know-how. Teraz czas na działanie Komisji Europejskiej, które – mam nadzieję – doprowadzi do powstania projektu aktu prawnego w tej sprawie.” – powiedziała po głosowania posłanka-sprawozdawczyni Virginie Rozière (S&D, FR).

Ochrona lokalnych kultur i tradycji

System oznaczeń geograficznych, do którego stworzenia wzywają posłowie, pozwoliłby oznaczać geograficzne pochodzenie, specyficzne cechy produktów i tradycyjne techniki ich wytwarzania. Dotyczyłby np. szkockiego tartanu, kararyjskiego marmuru. „Skojarzenie z regionem pochodzenia produktu jest bardzo ważne w ocenie jego jakości, autentyczności i cech charakterystycznych” – podkreślili posłowie.

Co więcej, oznaczenia geograficzne maja dużą wartość ekonomiczną i mogą przynieść znaczące zyski zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom i europejskim regionom.

Gwarancja jakości dla klientów

Z wprowadzenia systemu ochrony skorzystaliby także klienci, którzy mogliby podejmować świadome decyzje o zakupie konkretnych towarów i nie byliby zwodzeni mylącymi opisami produktów. Ochrona geograficzna pozwoliłaby ograniczyć podrabianie produktów, nieprawdziwe opisy ich pochodzenia i inne nieuczciwe praktyki.

Obowiązkowa procedura rejestracyjna

Posłowie podkreślili, że procedura rejestracji produktów powinna być „jak najbardziej efektywna, prosta i dostępna”. Koszty i biurokracja powinno się ograniczyć do minimum.

Kolejne kroki

Uchwała Komisji Prawnej musi być zaakceptowana przez cały Parlament Europejski. Głosowanie na sesji plenarnej planowane jest na 6 października.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *