kings english challange

Sprawdź swój angielski i wygraj stypendium

kings english challangeKings English Challenge zostanie zorganizowany 23, 24 oraz 25 maja na terenie całego kraju. Najlepsi z uczestników wygrają specjalne stypendium Kings pozwalające na wzięcie udziału w czerwcowym festiwalu języka angielskiego Kings.

Test odbywa się na terenie szkoły, a osobą odpowiedzialną za jego przeprowadzenie jest nauczyciel koordynator. Zestawy pytań zostaną udostępnione na indywidualnym koncie nauczyciela na 24 godziny przed wskazaną wcześniej preferowaną datą przeprowadzenia testu. Po stronie nauczyciela koordynatora leży określenie liczby uczestników, zebranie opłaty rejestracyjnej, wydrukowanie zestawów pytań testowych, przeprowadzenie konkursu oraz przesłanie kart odpowiedzi tradycyjną pocztą lub zeskanowanie ich i przesłanie poczta elektroniczną.

Wyniki dostępne będą w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia testu.

Na czym polega Kings English Challenge?

Kings English Challenge to ogólnopolski test znajomości języka angielskiego dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Po zarejestrowaniu szkoły na stronie internetowej Kings, uczestnicy konkursu wraz z ich nauczycielami koordynatorami otrzymają dostęp do materiałów przygotowawczych, przykładowych testów oraz pracy domowej on-line.

Po ogłoszeniu wyników każdy uczeń otrzyma indywidualną informację zwrotną dotyczącą liczby uzyskanych punktów, popełnionych błędów oraz prawidłowych odpowiedzi ze szczegółowym opisem  rozwiązań poszczególnych zadań, natomiast dla nauczyciela koordynatora przygotowane zostanie zestawienie wyników jego podopiecznych połączone z analizą porównawczą względem województwa oraz kraju.

Jak wziąć udział?

Wystarczy wejść w zakładkę przeznaczoną dla nauczyciela na stronie internetowej Kings . Jednostkowy koszt udziału uczestnika to 10 zł.  Do 19 maja nauczyciel koordynator zobowiązany jest uiścić opłatę 5 zł za każdego uczestnika na rzecz Kings Polska. Pozostałe 5 zł pozostaje do dyspozycji nauczyciela koordynatora oraz przeznaczone jest na sprawne zorganizowanie testu po stronie szkoły.

Kings to międzynarodowa firma EdTech organizująca nowoczesne konkursy i wydarzenia edukacyjne, w których aktywnie uczestniczyło już łącznie  ponad 300 000 uczniów  w Gruzji, Polsce, Estonii i na Litwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *