Lewica zainaugurowała kampanię do sejmiku wojewódzkiego

20 września w Parku Południowym we Wrocławiu, KKW SLD Lewica Razem zainaugurował kampanię do sejmiku dolnośląskiego.

                                                                    fot.: mat.pras.

Prezentację list wyborczych otworzył przewodniczący dolnośląskiego SLD i jednocześnie radny sejmiku wojewódzkiego Marek Dyduch. Silny samorząd, demokratyczna Polska – to nasze hasło wyborcze powiedział Dyduch.
Lewica konsekwentnie od lat opowiada się za wzmocnieniem samorządu terytorialnego. Uważamy, że im jest on bardziej samodzielny i zasobny, tym lepiej rządzone jest państwo. Dlatego chcemy zwiększyć zakres zadań i kompetencji gmin, powiatów i województw oraz zapewnić i ustabilizować odpowiednie środki finansowe na ich realizację.

Niepokoją nas podejmowane przez rządzącą prawicę kroki, które zmierzają do ograniczenia samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i pozbawiają je środków działania. KKW SLD LEWICA RAZEM stanowczo sprzeciwia się centralizacji państwa. Przed wyborami samorządowymi zobowiązujemy się, że zrobimy wszystko, by polskie gminy, powiaty i województwa były silne i kompetentne. Dlatego nasze hasło wyborcze to „Silny samorząd, demokratyczna Polska”. Generalnym postulatem programowym KKW SLD LEWICA RAZEM jest zwiększenie środków finansowych na świadczenia socjalne dla osób starszych i młodych rodzin. Mamy tu szczególnie na uwadze bezpłatne przejazdy dla seniorów i młodzieży szkolnej komunikacją publiczną oraz bezpłatne miejsca w żłobkach i przedszkolach.

Odzwierciedleniem postulatów politycznych i programowych KKW SLD LEWICA RAZEM są propozycje wyborcze do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prezentowane przez liderów okręgów wyborczych:

Arkadiusz Sikora – lider listy do sejmiku w okręgu nr 1.

Dokończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Budowa 10 tysięcy bezpłatnych miejsc parkingowych we Wrocławiu. Budowa nowego szpitala onkologicznego dla mieszkańców Wrocławia i całego województwa.

Wincenty Elsner – lider listy do sejmiku w okręgu nr 2.

Rozwój kolei aglomeracyjnej, co spowoduje:

– udogodnienie dojazdu mieszkańcom miejscowości podwrocławskich do szkół i miejsc pracy;
– zwiększenie wykorzystania potencjału współpracy małych i średnich firm z wielkimi firmami ze specjalnej strefy ekonomicznej.

Marek Dyduch i Józef Kusiak – liderzy list do sejmiku w okręgu nr 3 i okręgu nr 4.

Większe nakłady na zrównoważony rozwój województwa w oparciu o infrastrukturę. Szczególnie:

– poprawienie komunikacji drogowej poprzez przebudowę drogi nr 8 (Wrocław – Kłodzko) i drogi nr 5 (Wrocław – Jelenia Góra);

– dynamiczny rozwój turystyki w subregionach wałbrzyskim i jeleniogórskim.

Ryszard Zbrzyzny – lider listy do sejmiku w okręgu nr 5.

Priorytetem jest likwidacja „podatku miedziowego” wyprowadzającego bezpowrotnie z naszego regionu rocznie ponad 1.5 mld złotych. Ogranicza to:

– możliwości inwestycyjne KGHM i stworzenie w przyszłości nowych miejsc pracy;

– ograniczenie wpływów do budżetu województwa kilkudziesięciu mln złotych rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *