Na czym polega zarządzanie wspólnotą i komu je powierzyć?

Na zarządzanie wspólnotą składa się szereg istotnych czynności, które mają na celu zapewnienie nieruchomości właściwe, zgodne z prawem funkcjonowanie. Jest to złożone, skomplikowane i wymagające zadanie – nic więc dziwnego, że większość wspólnot mieszkaniowych decyduje się powierzyć je zewnętrznej wykwalifikowanej firmie, specjalizującej się właśnie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. W ten prosty sposób zyskuje się pewność, że wszystkie czynności zostaną zrealizowane na najwyższym poziomie, zgodnie z profesjonalnym know-how firmy.

Zarządzanie wspólnotą w teorii i praktyce

Każda nieruchomość wymaga odpowiedniego zarządzania. W przypadku budynków mieszkalnych, zapewnienie odpowiedniej kontroli prawnej i technicznej nad budynkiem leży w gestii wspólnoty mieszkaniowej. To ona musi zatroszczyć się w odpowiedni, zgodny z przepisami prawnymi sposób o nieruchomość, tzw. zadbać o utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym, zapewnić czystość w częściach wspólnych, planować i realizować remonty oraz prace naprawcze, zawierać umowy z podwykonawcami, a także czuwać nad kwestiami prawnymi, finansowymi i administracyjnymi, dotyczącymi nieruchomości.

Prawidłowa realizacja wszystkich tych zadań wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami, doświadczenia, zaangażowania, a także sporej ilości wolnego czasu, potrzebnego do realizacji wszystkich tych zadań. Jako że większość wspólnot mieszkaniowych tworzą mieszkańcy budynku, w większości przypadków nie posiadają oni kwalifikacji potrzebnych do prawidłowego wywiązania się z tych obowiązków. Na szczęście, nie ma potrzeby ich wykonywania w osobisty sposób – zamiast tego, wystarczy nawiązać współpracę z firmą, której jedną z wiodących specjalizacji jest zarządzanie wspólnotą.

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w profesjonalnym wydaniu

Zarządzanie wspólnotą jest jedną z głównych specjalizacji biur zarządzania nieruchomościami. W ich szeregach pracują wykwalifikowani profesjonaliści, którzy są w stanie zrealizować wszystkie powierzone im obowiązki, bezpośrednio związanie z zarządzaniem wspólnotą na najwyższym poziomie.

Spośród nich warto wymienić chociażby certyfikowanych zarządców i administratorów nieruchomości, którzy pełnią kluczową rolę w procesie zarządzania wspólnotą. Oprócz ich wsparcia, wspólnota może także liczyć na pomoc księgowych, radców prawnych, techników, konserwatorów i wszystkich innych osób, których kwalifikacje okażą się potrzebne w celu zapewnienia nieruchomości funkcjonowania na należytym poziomie.

Oczywiście, usługa zarządzanie wspólnotą jest płatna. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę szeroki i zróżnicowany zakres wchodzących w jej skład czynności oraz istotne korzyści dla wspólnoty wynikające z ich właściwej realizacji, okazuje się, że zdecydowanie warto go ponieść. Przekonuje się o tym coraz więcej wspólnot mieszkaniowych, które świadomie nawiązują współpracę z zewnętrznymi firmami. To bardzo dobra decyzja, dzięki której można zyskać nie tylko spokój, ale przede wszystkim pewność, że wszystkie obowiązki ciążące na wspólnocie zostaną zrealizowane w profesjonalny, zgodny z prawem sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *