Padł rekord zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

GUS poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 4002,16 zł (2854 zł) i było o 3,2% wyższe niż przed rokiem. Zatrudnienie w firmach zatrudniających ponad 9 osób ustanowiło nowy rekord .

– W maju przeciętne zatrudnienie wyniosło 5.577,2 tys., co było wynikiem o 2,1 tys. wyższym niż w kwietniu i 1,1% wyższym niż przed rokiem. To najwyższy stan zatrudnienia w sięgającej roku 2005 historii tych danych, choć tempo przyrostu nowych miejsc pracy pozostaje zdecydowanie niższe niż w czasach boomu z lat 2005-08 – komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

W ciągu roku przeciętna płaca wzrosła o 124 zł brutto (93 zł netto), a zatrudnienie o 61 tysięcy. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ekonomiści tłumaczą stosunkowo dobrą koniunkturą w gospodarce. Przewidywany wzrost PKB w 2016 roku wyniesie ponad 3,5%. Równocześnie odnotowujemy systematyczny spadek bezrobocia, które w kwietniu spadło już poniżej 11%. Na ten moment największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest sytuacja na rynkach światowych, zwłaszcza ciągła niepewność w sprawie przyszłości Grecji w strefie euro.

– Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw rośnie, ale wciąż oscyluje w granicach 1 tys. euro miesięcznie. Zwłaszcza, że o średniej płacy może pomarzyć ok. 2/3 pracujących. 4 tys. zł brutto to mało na tle innych państw Europy Zachodniej. Niskie koszty pracy były jedną z przyczyn łagodnego przebiegu kryzysu w Polsce, ale zarówno sytuacja polityczna jak i ekonomiczna nie pozwala nam dłużej tolerować znacznej rozbieżności między stosunkowo dobrą wydajnością pracy, a bardzo niskimi w stosunku do niej pensjami. Dlatego większość planowanych reform powinna skupiać się na zwiększeniu dochodów Polaków – dodaje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *