Prezydent Bolesławca nagradza za promocję miasta

Władze Bolesławca przyznają nagrody za promocję miasta. M.in. tym osobom, które swymi szczególnymi osiągnięciami przyczyniają się do promowania miasta.

                                                                                      Fot. UM Bolesławiec

„Do 31 grudnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2018 r. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta” – pisze bolesławiecki magistrat.

Nagrody są dwie: jedna ma wymiar pieniężny (jak mówi regulamin, jej wysokość nie może być niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż trzynastokrotność tego wynagrodzenia), a druga honorowy.
Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są m.in. prezydent miasta Bolesławiec, tamtejsza rada miejska i jej komisje, lokalne media i stowarzyszenia twórcze, społeczno-kulturalne, sportowe i naukowe. Nie są uprawnione do tego osoby fizyczne oraz sami zainteresowani otrzymaniem nagrody. Tryb oraz zasady przyznawania nagród określa uchwała rady miejskiej (Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r.).

Nagrody mogą przyznawane nie tylko pojedynczym osobom, ale także zespołowo.

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *