Produkcja przemysłowa rośnie najszybciej od prawie 3 lat

Po słabym listopadzie, dynamika produkcji przemysłowej znów wyraźnie odbiła. Publikowany przez GUS wskaźnik sięgnął najwyższego poziomu od blisko trzech lat.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś dane dotyczące produkcji przemysłowej w grudniu 2014 r. Wynika z nich, że w ujęciu rocznym nastąpił wzrost o 8,4 %. To najlepszy wynik od stycznia 2012 r. W ujęciu miesięcznym zanotowano natomiast spadek o 2,3%. Analitycy prognozowali wzrost 5,2% rdr, więc dzisiejszy odczyt można uznać za miłe zaskoczenie.

– Po trwającej pół roku stagnacji produkcja przemysłowa ruszyła z kopyta. Po uwzględnieniu różnic w liczbie dni roboczych dynamika produkcji przyspieszyła do 5,3% rdr. Intrygująca jest też struktura tego wzrostu, który napędziło górnictwo (+19,8% mdm i +7,6% rdr) i energetyka (+14,3% mdm i +4,9% rdr) – czyli sektory, które przez większość ubiegłego roku obniżały wyniki produkcji – komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

W tym samym okresie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 5% w cenach stałych, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych jej wzrost wyniósł 5,4%.

– Samo przetwórstwo przemysłowe w grudniu urosło o 4,6% rdr, co już tak rewelacyjnym wynikiem nie jest. Cieszyć mógł za to rezultat budowlanki, która w grudniu urosła o 5% rdr,a w całym roku o 3,6%. Mimo to koniunktura w budownictwie nadal nie powróciła do rekordów z lat 2010-11 – dodaje Kolany.

W stosunku do grudnia 2013 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działach przemysłu – największe w produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych (30%), maszyn i urządzeń (27,9%), urządzeń elektrycznych (20,1%), mebli (19%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (15,9%), wyrobów z metali (12,6%) oraz metali (12%).

– Spadek w ujęciu miesięcznym, to efekt pogorszenia wyników w przetwórstwie przemysłowym, którego nie udało się zrekompensować wysokiej dynamice w innych sektorach gospodarki. Niemniej, wyniki w ujęciu rocznym są bardzo dobre i niejako potwierdzają prognozy ekonomiczne na 2015 rok, z których wynika, że polskie PKB w tym roku urośnie o ponad 3,3%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu to sygnał, że firmy nie mają problemów ze zbytem. Dla przeciętnego obywatela oznacza to, że przedsiębiorstwo, w którym pracuje będzie miało w tym roku więcej pieniędzy, a to dobry czas na prośbę o podwyżkę – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *