Przywrócono kontrole graniczne

border-1382211_640Od 4 lipca  w związku ze Szczytem NATO (8-9 lipca w Warszawie) i Światowymi Dniami Młodzieży (26-31 lipca w Krakowie) w Polsce wprowadzono tymczasową kontrolę graniczną. Będzie ona trwała do 2 sierpnia 2016 r.

Kontrole będą się odbywały na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej – z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Dodatkowo chronione będą także lotniska i porty morskie. Zawieszony został także mały ruch na granicy z Ukrainą i Rosją.

Powołano 260 mobilnych punktów kontroli. Nie mają być one jednak problemem dla podróżnych. Patrole Straży Granicznej będą dokonywać kontroli wyrywkowo, poprzez wykorzystanie mobilnych terminali oraz specjalistycznych pojazdów, wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie kontroli poza przejściem granicznym – tzw. schengenbusów.

Osoby odwiedzające w tym czasie Polskę powinny być przygotowane na poddanie się procedurom kontroli, zarówno dokumentów jak i pojazdu, którym podróżują:

  1. W przypadku obywateli RP i innych państw Strefy Schengen: należy okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (paszport albo dowód osobisty).
  2. Obywatele państw trzecich, czyli spoza UE powinni mieć ważny paszport i wizę, jeśli jest wymagana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *