Rekordowy Dolny Śląsk

Najwyższe w historii wydatki na inwestycje oraz wysokie dochody i wydatki ze środków zagranicznych – tak wyglądał budżet Dolnego Śląska w roku 2014. Założone plany wydatków udało się zrealizować w 98,5%, a dochody sięgnęły 1mld 728 mln złotych (103% zaplanowanych) i na arenie ogólnopolskiej ustępowały jedynie Mazowszu.

Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie te wskaźniki udało się przekuć w konkretne decyzje i inwestycje, dzięki którym nasz region umacnia swoją pozycję nie tylko w kraju ale staje się silnym graczem na arenie europejskiej. Efektem tych działań jest zakończenie wielu inwestycji, które w znaczny sposób wpłyną na komfort życia mieszkańców regionu.

Ubiegłoroczny budżet był z wielu względów rekordowy. Najwyższe w dotychczasowej historii regionu dochody (1,7 mld złotych) i wydatki (1,9 mld złotych) plasują Dolny Śląsk pod tymi względami na drugim miejscu w Polsce, zaraz za najbogatszym województwem Mazowieckim. A jeśli do tego dodamy stały od pięciu lat wzrost dochodów majątkowych i rekordową, ponad 200mln zł większą niż rok wcześniej, kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe (832 mln złotych) dopełni to obraz konsekwentnie realizowanego planu rozwoju regionu. Uzyskany przez Dolny Śląsk tzw. indywidualny wskaźnik zdolności spłaty zadłużenia jednostki wynosi 9,27 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 12,82 %, co oznacza dalsze rezerwy w zakresie możliwości pozyskiwania kredytów.

Inwestycje w roku 2014 zrealizowano we wszystkich kluczowych dziedzinach życia społecznego od transportu, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, poprzez edukację, naukę, rolnictwo i ochronę środowiska, a także wsparcie rozwoju regionalnego oraz integrację społeczną. W efekcie za wspomnianą kwotę 832 mln złotych realizowano 174 duże projekty inwestycyjne.

 „Ubiegłoroczny budżet był budżetem rozwojowym. Zaplanowano ogromne środki na inwestycje. Staraliśmy się też zapewnić wszystkim naszym jednostkom środki finansowe na niezbędne wkłady własne do inwestycji finansowanych ze środków unijnych” – podsumował marszałek Cezary Przybylski.

O dobrej kondycji ekonomicznej i gospodarczej regionu świadczą również wyniki badań takich instytucji jak Eurostat, który wskazał europejskie regiony, gdzie PKB per capita wzrósł o co najmniej 10 proc. więcej niż średnia unijna. W sumie jest ich dziewięć – osiem znajduje sie w Niemczech, a jeden w Polsce – jest nim właśnie województwo dolnośląskie. Dynamiczny rozwój Dolnego Śląska nie umknął również uwadze Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową. W grudniu 2014 ocenił on atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów i umieścił Dolny Śląsk w pierwszej trójce rankingu.

 „Prawidłowe zarządzanie budżetem regionu zostało potwierdzone przez Regionalną Izbę obrachunkową, która w połowie kwietnia wydała pozytywną opinię o przedstawionym przez zarząd województwa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2014” – powiedziała Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa.

Pozytywnie o zrealizowanym budżecie wypowiedzieli się również biegli rewidenci: „(…) sprawozdanie finansowe województwa przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Dolnośląskiego. Sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych” – czytamy w przedstawionej opinii biegłych rewidentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *