remonty i konserwacje zabytków

Wrocław wyda blisko 7 milionów na remont i konserwację zabytków

remonty i konserwacje zabytków
fot. UM

W 2017 Miasto przyznało dotacje w kwocie 6,835 mln zł na remont i konserwację zabytków 35 obiektów położonych we Wrocławiu.

– Nawet niewielkie wsparcie finansowe ale systematycznie przekazywane sprawia że Wrocław w widoczny sposób zmienia się w wielu miejscach. Naszą powinnością jest ocalenie zabytkowych obiektów dla przyszłych pokoleń -powiedział Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia w trakcie uroczystego wręczenia umów dotacyjnych.

– Przyznane dotacje, to także nowe obowiązki wobec tych, którzy je dostają. Muszę jednak zaznaczyć, że starania beneficjentów, to także duży wysiłek z ich strony i sprostanie wszystkim wymogom konserwatorskim – dodała Agata Chmielowska, p.o. dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Najwięcej – bo aż milion złotych, kosztować ma remont empory w Auli Leopoldyńskiej, reprezentacyjnej, barokowej sali w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pełna lista przyznanych dotacji:

DIECEZJA WROCŁAWSKO-GDAŃSKA OBRZĄDKU GRECKOKATOLICKIEGORemont elewacji kościoła p.w. św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu – dokończenie prac300 000
„TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA”Renowacja zabytkowego tramwaju LH „Baba Jaga” z 1952 r.220 000
PARAFIA KATEDRALNA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELAPrace konserwatorskie i restauratorskie fragmentu elewacji północnej Kolegiaty p.w. Św. Krzyża we Wrocławiu400 000
PARAFIA KATEDRALNA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELAPrace konserwatorskie i restauratorskie pomnika nagrobnego biskupa Andersa Von Jerin z Katedry Wrocławskiej50 000
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MAURYCEGOWykonanie izolacji ścian fundamentowych kościoła św. Łazarza50 000
FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKIKonwersacja i rewaloryzacja Holownika Parkowego Nadbor150 000
RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUSKonserwacja Kaplicy św. Franciszka Ksawerego część środkowa i sklepienie przedsionka w Kościele Uniwersyteckim200 000
PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA OPATRZNOŚCI BOŻEJ WE WROCŁAWIUKonserwacja zabytkowych drzwi do Kościoła Opatrzności Bożej we Wrocławiu20 000
FUNDACJA DLA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGOPRACE RESTAURACYJNO – KONSERWATORSKIE W CZĘSCI EMPORY AULI LEOPOLDINA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO1 000 000
KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGODziałania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu. Restauracja zabytkowego wagonu tramwajowego Konstal 102 Na – VI etap250 000
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA, DOROTY I WACŁAWARemont wnętrza kościoła p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława – fragment nawy pólnocnej – kontynuacja prac250 000
KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓWRemont elewacji kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu, etap 2, remont dwóch elewacji nad kaplicą św. Józefa i elewacji północnej transpetu północnego250 000
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK UNII RZYMSKIEJWykonanie poziomej i pionowej izolacji ścian budynku w wirydarzu zespołu klasztornego Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu300 000
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. HENRYKARewitalizacja kościoła p.w. św. Henryka we Wrocławiu prace konserwatorsko – restauratorskie elewacji zachodniej200 000
DIECEZJA WROCŁAWSKA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGOPrace konserwatorskie prz elewacjach kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu wsch.elew. Wieży płd.250 000
RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA PIASKUKompleksowe prace konserwatorskie kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku – elewacja północna400 000
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. ANNYRatunkowy remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Anny (XIV w)200 000
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIUDZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY PORTALU I EPITAFAICH POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU110 000
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIUDZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. PRACE KONSERWATORSKIE PRZY EPITAFIACH POŁUDNIOWEJ ELEWACJI KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU120 000
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIUDZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE STALLI MANIERYSTYCZNYCH Z XVI WIEKU Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU30 000
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIUDZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE DWÓCH BAROKOWYCH EPITAFIÓW HERBOWYCH Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU15 000
PARAFIA EWANGELICKO- AUGSBURSKA ŚW. KRZYSZTOFAWrocław, Kościół św. Krzysztofa z XIV w.: renowacja zabytkowych okien i witraży – etap III90 000
ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIARemont elewacji budynku nr 3A „Josefhaus” w zakresie elewacji frontowej (zakończenie robót na tej ścianie) i elewacji północno – wschodniej (część elewacji).150 000
INSPEKTORIA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO ŚW. JANA BOSKORemont konstrukcji więźby oraz wymiana ceramicznego poszycia dachu w części południowej nawy głównej kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – zakończenie realizowanych robót rozpoczętych w roku 2015100 000
FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH „JEDYNKA”Zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej miasta poprzez działania konserwatorskie i renowacyjne PUNKTU OPORU PIECHOTY I.St.9 w zespole Twierdzy Wrocław przy ulicy Pełczyńskiej 33200 000
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA WE WROCŁAWIU Rewitalizacja kościoła p.w. św. Boromeusza w zakresie prac konserwatorsko – restauratorskich wieży głównej kościoła – kontynuacja prac.350 000
DIECEZJA WROCŁAWSKA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGOPRACE KONSERWATORSKIE 2 EPITAFIÓW NA ELEWACJACH KOŚCIOŁA MARII MAGDALENY WE WROCŁAWIU90 000
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁAPrace konserwatorskie północnej elewacji transeptu kościoła p.w. św. Michała Archanioła we Wrocławiu200 000
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MAURYCEGORemont dachu kościoła p.w. św. Łazarza50 000
DIECEZJA WROCŁAWSKA KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGOPrace konserwatorskie i restauratorskie przy epitafium Octaviusa Pestaluzziego w kościele p.w. Marii Magdaleny we Wrocławiu90 000
DOM ZAKONNY WE WROCŁAWIU KONGREGACJI SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA W TRZEBNICYPrzebudowa i remont części parteru Domu Świetej Anny wraz z wykonaniem izolacji poziomej 100 000
METROPOLITALNE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE WE WROCŁAWIUMetropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, remont stolarki okiennej i drzwiowej – etap 5150 000
ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKAWrocław, ul. Katedralna 8, remont konserwatroski elewacji i portalu kamiennego – etap 2300 000
FUNDACJA ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICHKościół p.w. św. Marcina XIV w. – etap 5: dokończenie prac przy elewacji oraz konserwatorski remont zewnętrznych, fragmentów sklepień i przypór100 000
RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH WE WROCŁAWIU- KSIĘŻU MAŁYMDziałania w zakresie ochrony dóbr kultury (dachy naw bocznych+i połaci dachowych od wsch. )100 000

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *