Rodzice złożyli już ponad 100 tys. wniosków o 300 zł dodatku szkolnego

Wpłynęło już ponad 100 tys. wniosków o wypłatę świadczenia „Dobry start”; MRPiPS ostrzega przed oszustami mogącymi próbować przejąć nasze pieniądze.

                                                                                     źródło fot.: pixabay.com

Rządowy program „Dobry start” to 300 zł wyprawki dla dziecka rozpoczynającego rok szkolny (do ukończenia 20 roku życia; dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia). Przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia ruszyło 1 lipca i jak podaje resort rodziny – do poniedziałku rano wpłynęło ich już ponad 100 tys.

-Uważaj, by dobry start nie padł łupem oszustów! – przestrzega Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i przypomina jak nie dać się zwieść osobom podszywającym się pod instytucje realizujące świadczenie.

Resort przypomina, że aby usprawnić i przyspieszyć proces wypłaty 300 zł świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnych. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne – jak zapewnia resort – nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Warto mieć świadomość, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie dobry start nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość e-mail ma charakter czysto informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link – podkreśla resort rodziny.

W lipcu wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane są wyłącznie przez internet. Rodzice mają dwie drogi – poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl (w pierwszym dniu składania wniosków z portalu skorzystało ok. 10 proc. wnioskujących) lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia w gminach (urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej) przyjmowane będą wnioski papierowe. Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie to 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Z danych MRPiPS wynika, że wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *