Ruszył plebiscyt 'Wrocław bez barier!’

Ruszył plebiscyt „Wrocław bez barier”. 20 września upływa termin wskazania kandydatów, którym warto przyznać certyfikat, świadczący o tym, że ich postawę uznać można za wzór empatii i wrażliwości społecznej!

Ruszyła ósma edycja plebiscytu „Wrocław bez barier”. Ma on zachęcić firmy, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne do działań promujących dostępność i brak dyskryminacji na wszystkich płaszczyznach. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 6 października w czasie ogólnopolskiej konferencji Fundacji „Potrafię Pomóc”.

Certyfikat „Wrocław bez barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Prestiżowy dokument jest sygnowany przez prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza. Wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Certyfikaty w czterech kategoriach przyznaje kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta, dotychczasowych laureatów oraz organizacji pozarządowych. W tym roku jedna z nich – Fundacja „Potrafię Pomóc” zajmuje się organizacją plebiscytu. Fundacja wyróżnienie to otrzymała w 2014 roku w kategorii „działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności” za skuteczność w nowoczesnej i empatycznej rehabilitacji dzieci.

W plebiscycie chodzi zwłaszcza o promocję dobrych postaw i działań podejmowanych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz dostępności i integracji. Dzięki ich działaniom może również zyskiwać wizerunek Wrocławia jako miasta przyjaznego dla wszystkich grup społecznych. O taki certyfikat warto zawalczyć, bo to dowód na to, że działania wyróżnionego stanowią godny wzór do naśladowania. To ważna inicjatywa promująca empatię, wrażliwość społeczną, dążenie do usuwania barier, zarówno mentalnych, jak i architektonicznych.

– Wrocław bez barier to stan świadomości. Zależy od nas wszystkich. Sporo już zrealizowaliśmy: lotnisko, Stadion Miejski, trakt na Rynku, zrewitalizowany Stadion Olimpijski, ale przed nami kolejne wyzwania. Bariery architektoniczne, włącznie z przysłowiowymi „trzema schodami” przy pomocy i otwartej głowie da się pokonać, ale „betony w głowach” zdecydowanie trudniej. Temu służy promowanie i pokazywanie dobrych przykładów i wręczanie wyróżnień – mówi Bartłomiej Skrzyński, zajmujący się we wrocławskim magistracie problemami osób niepełnosprawnych.

Kapituła plebiscytu wybierze laureatów w czterech kategoriach: miejsce dostępne dla wszystkich, działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności, integracja społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu. 

– Od lat włączamy się w działania miasta, z jednej prowadząc Ośrodek dla Wyjątkowych Dzieci, z drugiej realizując projekty, a z trzeciej angażując w prace Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych – opowiada Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”. –Wiemy, jak ważnym we wpieraniu dzieci i osób niepełnosprawnych jest otwarte myślenie. Z takim spotykamy się u prezydenta Rafała Dutkiewicza, Jacka Sutryka, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, rzecznika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Bartłomieja Skrzyńskiego, czy we wrocławskim MOPS-ie. Wspólnie chcemy pokazywać dobre przykłady, dlatego zachęcamy do udziału w plebiscycie.

Warunkiem udziału w plebiscycie jest zgłoszenie kandydatury na adres mailowy: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl (przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a pocztą tradycyjną należy przesłać oryginały) lub osobiście do siedziby organizatora przy ul. Cybulskiego 35h we Wrocławiu. 

W trakcie poprzednich edycji Plebiscytu „Wrocław bez barier”, uhonorowani zostali m.in.: Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Oliwia Jabłońska, Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni Wrocław, Fundacja na rzecz rozwoju audiodeskrypcji Katarynka, Wyższa Szkoła Bankowa – w kategorii: „Miejsca dostępne dla wszystkich”, Jan Stasieńko, dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Stadion Wrocław, Verimeiren, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Port Lotniczy Wrocław.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *